Privatno predškolsko Beograd

Privatno predškolsko Beograd
Privatno predškolsko u Beogradu nudi Vam pripremni predškolski program.
Ovo je važno za roditelje, pošto je obavezno da dete pohađa ovaj program pre polaska u prvi razred.
Bez obzira da li je vaše dete prethodno išlo u vrtić ili ne, treba da izaberete gde će pohađati predškolsko.
Privatne predškolske ustanove su akreditovane institucije koje nude kvalitetan program pripreme predškolaca.
Ako imate dete ovog uzrasta onda je stranica privatno pretškolsko Beograd napravljena za Vas, da Vam pomogne da pronađete odgovarajuću ustanovu za Vaše dete.
Veoma je bitno kako će se dete pripremiti za polazak u prvi razred.
U predškolskom deca pored navikavanja na domaće zadatke i postepenog upoznavanja sa atmosferom na času, uče i grafomotoriku kao osnovu za učenje pisanja u školi.
Time deca stiču bolju koordinaciju pokreta koja je veoma važna za pisanje.
vrtic-mala-fabrika-maste-privatno-predskolsko

Vrtić Mala Fabrika Mašte

Beograd, Voždovac, Kirila Savića 7 011 3970449 | 060 6543207 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Akreditovana privatna predškolska ustanova MALA FABRIKA MAŠTE vrši upis dece od jaslenog uzrasta do polaska u školu uz SUBVENCIJE skupštine grada Beograda.
Kroz realizaciju plana i programa rada u predškolskoj ustanovi sa decom, sačinjenog od strane pedagoga-stručnog saradnika, vaspitači se trude da svakodnevnim aktivnostima stvore pozitivnu atmosferu unutar grupe, da sadržaje i ciljeve prilagode grupi, da neguju individualne potrebe i karakteristike svakog deteta, uočavajući njegova interesovanja, sklonosti ka određenim vaspitno-obrazovnim sadržajima.
U tome im u velikoj meri pomažu stručni saradnici koji svakodnevno sa decom u predškolskoj ustanovi neguju ljubav ka muzici, slikarstvu, pokretu, jezicima, sportu, a svoja mišljenja o učešću dece i eventualnim sklonostima predočavaju roditeljima i upućuju ih na razmišljanje o mogućnostima daljeg negovanja određenog umetničkog pravca kod dece.
Cenovnik
privatni-vrtic-kinder-garden-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Kinder Garden

Beograd, Palilula, Takovska 45a 011 3293529 | 011 3293528 |
U okviru redovnog programa vrtića je i Pripremni predškolski program.
Naš program je verifikovan i odobren od strane Ministarstva prosvete.
Uz to, postoji i program IPC, najpoznatije američke predškoske ustanove, koji deca mogu da koriste. Mulifunkcionalan prostor vrtića, koji se prostire na tri sprata, to jest 1600 m2, pružiće deci jedinstven i zabavan boravak. Vrtić poseduje: odvojeni jasleni deo, tapacirani bazen za razvijanje motoričkih sposobnosti i centra za ravnotežu, ušuškane spavaonice, veliku trpezariju, učionice za muzičko, likovno, jezike i predškolsko obrazovanje, kreativne radionice, fiskulturnu salu, pozorišnu binu, bioskopsku salu, veliku igraonicu i dvorište.
Cenovnik
nas-vrtic-privatno-predskolsko

Vrtić Naš Vrtić

Beograd, Autokomanda, Rajka Mitića 14 063 586119 | 011 4096685 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Predškolske ustanove Naš vrtić je verifikovan od strane Ministarstva prosvete,nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije i delatnost će se obavljati po Zakonu o predškolskom obrazovanju i vaspitanju.
Dođite kod nas i otkrijte čarobni svet mašte i uverite se da je u tom svetu sve moguće!
Želja nam je i cilj da naša deca lakše nađu svoj sopstveni put kada jednog dana zakorače u ono što zovemo život i da izrastu u srećnog i svesnog Malog Velikog Čoveka Novog Doba.
U cilju osiguranja kvalitetnog vaspitno-obrazovnog rada i nege, podsticanja individualnog sistematskog praćenja razvoja i napredovanja dece brinuće vaspitno obrazovano osoblje:medicinske sestre-vaspitači, vaspitači, saradnik na unapređenju preventivne zdravstvene zaštite i tim stručnih saradnika: logoped i psihoterapeut.
Dok će nastavu posebnih programa izvoditi:profesori stranih jezika, saradnici za fizičko vaspitanje, šah i druge aktivnosti.
Delatnost ustanove obezbeđuje: Preventivnu zdravstvenu zaštitu dece od 1 do 7 godina Vaspitno-obrazovni rad(pripremno-predškolski program i posebni programi) Programiranje vaspitno-obrazovnog rada ostvaruje se u vidu tematskog planiranja po projektima,centrima interesovanja, kroz primenu integrisanog učenja u različitim oblicima rada,a sve u cilju da se dete razvija brzinom koja njemu odgovara.
Uloga vaspitača u ovom ciklusu je: aktivni učesnik, saigrač, posmatrač, izazivač, mirotvorac, pripovedač,… Vrtić obezbeđuje kontinuiran program: -negu i vaspitno-obrazovni rad dece uzrasta od 1 do 3 godine(JEŽIĆ i ZVEZDICA).
-realizacija predškolskog i pripremno-predškolskog programa: 1.predškolski program za uzras od 3 do 5 godina (SLONČE’’) 2.pripremni predškolski program za uzrast od 5 do 7 godina (PANDA) koji se odstvaruje permanentno kroz različite tipove aktivnosti: -životno praktične -istraživačko-saznajne -izražajno-stvaralačke a na principu integrisanog učenja uz primenu različitih metoda i oblika rada.
Igra je sastavni deo učenja i zauzima posebno mesto u našem radu.
Igra je spontana, svesna ili inicirana aktivnost u kojoj je bitniji proces od produkta, nema krajnji cilj i kod dece razvija stvaralaštvo, razvija govor, podstiče na pokret, gradi iluzorni plan(maštu), … Dometi svakog deteta mogu biti ogromni.
Potrebno ih je samo pratiti i rad prilagoditi njima.
Tako i teme kojima se bavimo (Mi kao istraživači,oko mene čuda svuda, moje želje-moje moći, u svetu brojeva i slova, ...) biramo u skladu sa njihovim potrebama, interesovanjima i željama.
Igramo se i istražujemo jer tako deca imaju mogućnost da veoma rano otkriju i ostvare kontakt sa muzikom, slikarstvom, pozorištem, filmom, itd.
Kreativni rad čini satavni deo aktivnosti Našeg vrtića likovna (crtanje, slikanje, vajanje,...) muzička (slušanje i usvajanje melodije, sviranje na muzičkim- ritmičkim instrumentima, pevanje, ples, izražavanje kroz muziku) dramska (razne tehnike pokreta, gluma, recitacija,verbalna i neverbalna komunikacija,...) govorna(ja, samopoštovanje, emocije, odnosi prijateljstva, konfliktne situacije,...) prozor u svet (upoznavanje kulturu i običaje drugih naroda,…) Produkt ovih naših kreativnih aktivnosti i igranja na kraju tematske celine biće izložbe, pozorišne prestave, koreografije, pesme, priče,...(i ko zna šta sve još).
Pripremni predškolski program daje doprinos razvoju fizičke, socijalne, emocijonalne, intelektualne zrelosti kod dece.
Realizacija pripremnog predškolskog programa se odvija u vrtiću (po predviđenom programu rada) kod kuće (kroz izradu domaćih zadataka,...) u školama (organizovana poseta školama u okolini i upoznavanje sa školskom atmosferom).
Razvoj i napredovanje dece se kontinuirano,sistematski prati, dokumentuje i koristi u cilju daljeg planiranja i napredovanja dece,a sve u saradnji sa porodicom.
Razvoj i napredovanje se prati i putem različitih tehnika (ankete, intervjui, ček liste, skale procene, tehnika vremenskog uzorka,…) što čini sadržaj dečijeg portfolija koji se upotpunjuje dečijim crtežima, iskazima, fotografijama, video zapisima, itd.
Sadržaj dečijeg portfolija najverodostojnije oslikava dečiji razvoj i napredovanje.
Naš vrtić imaće razvijen program saradnje sa porodicom koji će se ogledati kroz direktno učešće u planiranju, realizaciji aktivnosti i ostvarivaće se na roditeljskim sastancima, radionicama, otvorenim vratima,interaktivnim panoima,… PU Naš vrtić želi da odgovori savremenim problemima i potrebama roditelja, a naš zajednički cilj je odrastanje dece u zdravoj i stimulativnoj sredini.
Kontinuirani program nege i vaspitno obrazvnog rada jeste dugoročni cilj naše predškolske ustanove koji se obezbeđuje kroz sistem integrisanih programa i sprovodi u malim grupama.
Usluga vrtića uključuje i preventivnu–zdravstvenu zaštitu,zdravu i kvalitetnu ishranu,brigu o deci u vrtiću noću i vikendom, individualno čuvanje deteta, kao i višednevni boravak deteta.
Posetu obrazovnim i kulturnim institucijama(školama, pozorištu, muzejima, ...), odlazak dece na različite izlete koji su vezani za teme i aktivnosti koje se realizuju tokom rada (botanička bašta, poljoprivredna gazdinstva, salaši,zoovrt,...).
Program preventivne zdravstvene zaštite sprovodiće se kontinuirano kroz rad na zdravstvenoj zaštiti dece uz stručnu pomoć i nadzor saradnika na unapređenju preventivno- zdravstvene zaštite, pedijatra, stomatologa, psihoterapeuta i drugih stručnih lica.
Program ishrane ima za cilj unapređenje i očuvanje zdravlja dece kroz sistem uravnotežene ishrane koji je kontrolisan od strane nutricioniste i koji prati zdravstvene i socio-kulturološke razlike i potrebe među decom.
Cenovnik
vrtic-carobna-kucica-privatno-predskolsko

Vrtić Čarobna kućica

Beograd, Košutnjak, Pionirska 28 011 3066210 | 063 349697 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Predškolska grupa u u Čarobnoj kućici su za decu od 2,5 godina do 5,5 godina.
Pripremni predškolski program.
Negovanje kulture govora ( bogaćenje dečjeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno izražavanje i komunikaciju, monološki govor i pričanje,.
Upoznavanje sa dečjom književnošću, pripremu za početno čitanje i pisanje ).
Razvoj matematičkih pojmova ( položaji, kretanje kroz prostor, poredjenje i procenjivanje, oblasti, linije, tačke, obrazovanje skupova, brojanje i skupovi, vremensko saznanje ).
Likovno vaspitanje ( crtanje, slikanje, estetski doživljaj i procenjivanje ).
Muzičko vaspitanje ( slušanje muzike, pevanje, sviranje, plesne aktivnosti ).
Fizičko vaspitanje ( fizički razvoj, razvoj opažanja, jačanje zdravlja i održavanje higijene ).
Upoznavanje prirodne i društvene sredine ( živi svet, svet životinja, biljni svet, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, rad ljudi, materijalni svet, saobraćajno vaspitanje ).
Cenovnik
vrtic-nasa-vila-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Naša Vila

Beograd, Zemun, Kordunaška 17 064 2796390
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ NAŠA VILA U Pripremnom predškolskom programu (u daljem tekstu PPP) rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraće se na osnovu Osnova programa vaspitno-obrazovnog rada sa decom uzrasta od 3 do 6,5 godina ( Zakon o osnovama Rad sa decom uzrasta od 5,5 do 6,5 godina planiraju i realizuju vaspitači sa višom stručnom spremom uz pomoć stručnog saradnika, diplomiranog pedagoga. Pedagošku dokumentaciju (planiranje, zapažanje, evaulaciju, evidenciju saradnje sa porodicom, saradnja sa društvenom sredinom, stručno usavršavanje) vaspitači i medicinske sestre vaspitači će voditi u radnim knjiga.
Cenovnik
privatni-vrtic-play-privatno-predskolsko

Privatni Vrtić Play

Beograd, Palilula, Ivankovačka 6 011 4059010 | 065 5908590 | 063 295499 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ PLAY Pripremna predškolska grupa u našem vrtiću broji manji broj dece jer se akcenat stavlja na kvalitet rada sa decom.
Sa decom predškolskog uzrasta radiće vaspitač sa završenom strukovnom školom i dipl.
psiholog.
Pripremni predškolski program je osmišljen tako da deca kroz razlčite aktivnosti, igru i druženje stiču nova saznanja, razvijaju samopouzdanje, sposobnost, radne navike, maštovitost i kreativnost.
Cenovnik
vrtic-bastica-privatno-predskolsko

Vrtić Baštica

Beograd, Banovo brdo, Kapetana Popovića 17 011 3545819 | 066 088556 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO VRTIĆ BAŠTICA Predškolski pripremni program predstavlja početni nivo obaveznog osnovnog obrazovanja i vaspitanja dece.
U okviru programa pripreme za polazak u školu, deca se upoznaju sa aktivnostima i sadržajima iz oblasti matematike, vežbaju grafomotoriku i pripremaju se za početno čitanje i pisanje.
Cenovnik
privatni-vrtic-kuca-maste-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Kuća Mašte

Beograd, Bežanijska Kosa, Generala Mihajla Nedeljkovica 153 011 3177499 | 063 378761 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNI VRTIĆ KUĆA MAŠTE Predškolska Ustanova Kuća Mašte je od 2010.godine verifikovana ustanova od strane Ministarstva prosvete za sprovođenje pripremnog predškolskog programa, koji je deo devetogodišnjeg obaveznog vaspitanja i obrazovanja dece u Republici Srbiji.
Pripremanje dece za polazak u školu predstavlja neposredni cilj Pripremnog Predškolskog Programa i ostvaruje se kroz godišnji plan i program ustanove.
Trajanje programa predškolske pripreme propisano Planom rada ustanove je 9 meseci, od 1 oktobra do 30.
juna tekuće školske godine u periodu od 4 sata dnevno.
Cenovnik
vrtic-sreckolino-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Srećkolino

Beograd, Vračar, Šumatovačka 39a 063 8001056 | 011 2448283 | 011 2448081 |
PRIPREMNI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE U BEOGRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U godini pred polazak u školu u skladu sa Zakonom o osnovama sistema vaspitanja i obrazovanja sprovodimo obavezan Pripremni predškolski program, u trajanju od 9 meseci.
Program vaspitno-obrazovnog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovitom razvoju deteta.
Celoviti razvoj postižemo kreiranjem uslova i podsticaja koji detetu omogućavaju da razvije sve svoje potencijale i svojstva ličnosti, da proširuje iskustva i izgrađuje saznanja o sebi, drugim ljudima i svetu koji ga okružuje.
Osposobljavanje deteta za školu vrši se sistematski, uz uvažavanje specifičnosti dece sa kojom se radi.
Pripremni predškolski program doprinosi razvoju fizičke zrelosti - spretnost,pokretljivost, socijalne zrelosti - uspostavljanje kvalitetnih vršnjačkih odnosa, emocionalne zrelosti - bogato i raznovrsno doživljavanje stvarnosti, intelektualne zrelosti – sposobnost da se uči i stiču znanja, kao i motivacione zrelosti koja se ogleda u buđenju želje za učenjem i polaskom u školu.
Cenovnik
international-preschool-belgrade-privatno-predskolsko

International Preschool Belgrade

Beograd, Dedinje, Šolina 7a 062 1529383
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Pripremni predškolski program za buduće đake prvake koji se realizuje na engleskom jeziku u okviru predškolske ustanove International Preschool Belgrade.
Cenovnik
privatni-vrtic-zan-zak-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Žan Žak

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 6a 063 7771155 | 064 2402666 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NOVI BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO ŽAN ŽAK NA NOVOM BEOGRADU, PREKO PUTA SAVA CENTRA.
Pripremni predškolski program u privatnom predškolskom Žan Žak.
Posebno nam je važno da razvijemo kod deteta osećanje samopouzdanja, neprekidnim, bezuslovnim prihvatanjem.
Svako dete je vredna i zanimljiva ličnost.
Dete nije loše ako je nešto pogrešno uradilo, već je njegovo ponašanje to koje treba modifikovati.
Svest deteta o tome da se svako ponašanje voljno može promeniti podstiče ga na promenu.
Govorimo o konkretnim postupcima i zajedno pronalazimo kreativna rešenja kada se problem pojavi.
Razvijamo socijalne odnose, podstičemo svakoga da pronađe svoje mesto u grupi, razvijamo osećaj pripadnosti i brige za druge.
Cenovnik
vrtic-studio-zmaj-privatno-predskolsko

Studio za decu Zmaj

Beograd, Vračar, Hadži Ruvimova 21 011 3448333 | 062 1578522 | 064 1277843 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU. Program je dizajniran tako da pomaže deci da napreduju na osnovu svog predhodnog iskustva i znanja, da razmišljaju konceptualno, da steknu potrebne veštine i formiraju pozitivan stav prema znanju, paralelno razvijajući sopstvene ciljeve za permanentno učenje.
Takođe, kreiran je kao temelj kontinuuma učenja od predškolskog perioda do kraja osnovnog obaveznog školovanja.
Studio za decu Zmaj, jednu od najstarijih privatnih ustanova u Beogradu osnovala je Dušanka Tasić 1994.godine.
Kroz Zmaj je prošlo više od 600 dece.
Njihov kasniji izuzetno dobar rejting u školama, prepoznavanje dece koja dolaze iz Zmaja po ophođenju, usvojenim znanjima i umećima, veliki broj preporuka koje svedoče o izuzetnom zadovoljstvu ne samo naše dece već i roditelja, ali i ovako dug staž poslovanja – osnovni su pokazatelji uspešnog rada.
Akreditovana smo predškolska ustanova od 2008.godine i na dobro glasu zbog kvalitetnog pripremnog predškolskog programa.
Sa decom neposredno i svakodnevno radi stručni tim koji čine vaspitači, logopedi, medicinske sestre, pedagozi i niz stručnih saradnika.
Cenovnik
vrtic-mala-oaza-privatno-predskolsko

Vrtić Mala Oaza

Beograd, Zemun, Cara Dušana 78 011 2105812 | 064 4249247 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA BUDUĆE ĐAKE PRVAKE.
U našoj predškolskoj ustanovi opredelili smo se za Montesori program.
Osnova Montesori pedagogije je shvatanje da svako dete ima ogroman potencijal za razvoj.
Da bi se dete razvilo ono mora biti aktivno i potrebna mu je pomoć odraslih.
Razvoj se ne odvija po odvojenim oblastima, već kao jedinstven, psiho- fizički razvoj.
Uz svakodnevne Montesori aktivnosti dete se istovremeno vaspitava, obrazuje i socijalno razvija.
Osim redovnih aktivnosti, drugare volimo da iznenadimo i zanimljivim kreativnim radionicama u našoj predškolskoj ustanovi, dugim šetnjama i izletima u gradu i okolini.
Mi u našem dvorištu sami sadimo drveće i biljke jer volimo prirodu i brinemo o njoj.
Volimo i životinje pa ih rado obilazimo u ZOO vrtu i na salašima.
Znamo šta je lepo ponašanje, rado pomažemo jedni drugima, učimo, istražujemo i sa osmehom čekamo svaki novi dan.
Dođite da rastemo zajedno u našoj maloj oazi!
Dobro nam došli!
Cenovnik
privatni-vrtic-kreativna-kockica-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Kreativna Kockica

Beograd, Vidikovac, Vidikovački venac 70 064 1594511 | 061 3222225 | 011 2336076 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO KREATIVNA KOCKICA Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, godinu dana pred polazak deteta u školu.
Ovaj program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.
Jedan od važnih segmenata pripremnog predškolskog programa jeste i upoznavanje sa školom kao institucijom, tako da ćemo za naše predškolce organizovati obilazak osnovnih škola u okruženju.
Deca će imati priliku da se druže sa đacima prvacima,da upoznaju učitelje, razmenjuju utiske i na taj način će steći neophodna iskustva i saznanja o školi.
Cilj nam je da naši predškolci edukativno pripremljeni krenu u školu, da lako private školske obaveze i da se uspešno uklope u novu sredinu.
Cenovnik
vrtic-tresnjober-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Trešnjober

Beograd, Vračar, Đorđa Vajferta 37 011 2440210 | 011 3085078 | 065 2448284 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Program koji je most od deteta bez obaveza, do deteta sa obavezama koje diktira školovanje.
To činimo na suptilan način, stimulisanjem intelektualnog, emocionalnog i socijalnog razvoja.
Priprema deteta za školu podrazumeva opšti nivo sticanja predznanja, normativa ponašanja i odgovornosti.
Podstiče se samostalnost, socijalizacija, sticanje radnih navika koje podrazumevaju istrajnost, odgovornost, posvećenost i kreativnost.
Pripremni predškolski program se ostvaruje kroz programiranje, monitoring i evaluaciju.
Cenovnik
bilingvalni-francuski-vrtic-fantasy-privatno-predskolsko

Bilingvalni francuski vrtić Fantasy

Beograd, Vračar, Internacionalnih brigada 66 011 3085587 | 011 3085588 | 063 8161934 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U AKREDITOVANOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI FANTASY.
Priprema deteta za polazak u prvi razred.
Primenjujemo specijalan program francuskog jezika.
Kao deo programa imamo zasebne časove baleta, ritmike, gimnastike i muzičkog.
Verujemo da se dete može uspešno razvijati samo ako su stimulisane sve dimenzije njegove ličnosti.
Stoga pristupamo detetu kroz sve aspekte: fizičke, intelektualne i psihomotoričke.
Dakle, svestrano razvijamo detetove perceptivno-senzorne, lingvističke, intelektualne, emotivne i motoričke sposobnosti.
Cenovnik
predskolska-ustanova-vrtic-i-jasle-cudesno-carstvo-privatno-predskolsko

Predškolska ustanova, vrtić i jasle Čudesno carstvo

Beograd, Zemun, Cara Dušana 98 065 2245015
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske pripreme vodi diplomirani vaspitač u saradnji sa „Kreativnim centrom“ kao i korišćenje njihovog celokupnog programa za rad predškolskog uzrasta.
Program vaspitno-obrazovanog rada sa predškolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u školu doprinoseći celovito razvoju deteta.
Cenovnik
privatni-vrtic-veselo-dvoristance-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Veselo dvorištance

Beograd, Banovo brdo, Blagoja Parovića 117a 011 2545489
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA BUDUĆE OSNOVCE.
Radno vreme predškolskog je od 7 do 18 časova.
Drage mame i tate, želimo da vas obavestimo da je 20.10.2015.vrtić Dvorištance dobio status Predškolske ustanove i novo ime, Veselo dvorištance.
Za upis u našu ustanovu sada možete koristiti subvencije Grada Beograda.
Program rada se ostvaruje kroz: poludnevni (4 sata) i celodnevni boravak dece u predškolskoj ustanovi.
Deci u predškolskoj ustanovi Veselo dvorištance omogućavamo: spontanost, mogućnost da biraju i odlučuju, da budu svesni sebe i svojih potreba i da budu samouvereni i odlučni.
Želimo da dete prepozna svoje potrebe i lične vrednosti kroz različite aktivnosti i našu otvorenost za dečje sugestije i pitanja, i našu zainteresovansot i poštovanje za ono što iskazuju i rade.
Cilj nam je da podstaknemo: intelektualni, emotivni, socijalni i motorni i fizički razvoj deteta.
Vaspitno-obrazovni proces je ukupan proces življenja dece i odraslih, izraz njihovih potreba i očekivanja.
To je kontinuirani rad i povezan proces u kome su svi učesnici važni.
Cenovnik
privatni-vrtic-m&m-elefantino-privatno-predskolsko

Privatni vrtić M&M Elefantino

Beograd, Dorćol, Pančićeva bb 063 274636
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PROGRAM ZA POLAZAK U ŠKOLU.
Predškolska grupa u vrtiću M&M Elefantino: Vaspitanje i obrazovanje dece predškolskog uzrasta.
Priprema za polazak u školu.
Engleski svakog dana po dva časa (bilingvalna nastava).
Italijanski (jednom nedeljno).
Studio za pokret i ples (jednom nedeljno).
Radionice (muzička, likovna, dramska, ekologija, psihološko- pedagoška, korektivna gimnastika.
Dodatne aktivnosti: balet, tekvondo, slikarstvo, logopedske radionice.
Dodatna usluga: prevoz dece.
Predškolska ustanova M&M već petnaest godina ulepšava mališanima detinjstvo!
Rasli smo zajedno i sada imamo izgrađeni sopstveni brend- M&M – prepoznatljiv po dečijoj radosti, zabavi, jedinstvenom Froebel sistemu.
Cenovnik
happy-kids-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Happy Kids

Beograd, Palilula, Kopernikova 10 011 2762474 | 011 2762726 | 064 1101524 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO.
Pripremni predškolski program.
Pripremni predškolski program je namenjen najstarijoj grupi dece – PREDŠKOLCIMA (uzrast od pet i po do sedam godina).
Ovaj program se postepeno uvodi već u grupi meda, to jest od pete godine deteta, pod stručnim nadzorom profesora razredne nastave (učitelja). Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa „Osnovama programa“ i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj zrelosti i motivaciji za učenje kod dece: – Fizička zrelost podrazumeva određeni nivo telesne razvijenosti i zdravlja – Socijalna zrelost predstavlja mogućnost sticanja specifičnih oblika ponašanja potrebnih za uspostavljanje i održavanje društvenih veza – Emocionalna zrelost se odnosi na razvijanje samostalnosti, poverenja i samopouzdanja i postizanja emocionalne stabilnosti – Intelektualna gotovost se odnosi se na određeni nivo razvijenosti opažanja, mišljenja, govora, pažnje, pamćenja i mašte kao osnove za proširivanje postojećih i sticanje novih znanja i informacija. – Motivaciona zrelost predstavlja formiranu unutrašnju potrebu za saznavanjem, zainteresovanost za učenje i pozitivan odnos prema polasku u školu. Zrelost deteta za polazak školu postiže se ostvarenjem sledećih zadataka : – Podsticanjem osamostaljivanja – Pružanjem podrške fizičkom razvoju – Jačanjem socio-emocionalne kompetencije – Pružanjem podrške saznajnom razvoju – Negovanjem radoznalosti U skladu sa modelom A, koji predstavlja otvoreni sistem vaspitanja, vaspitač razvija pripremni predškolski program na nivou svoje vaspitne grupe, a u skladu sa načelima, polazištima o detetu, učenju, igri, sopstvenoj ulozi i „Osnovama programa“.
Vaspitač ove uzrastne grupe prati ciklus: posmatranja – planiranje – delovanje – evaluacija. Predškolci vrtića HAPPY KIDS odlično edukativno pripremljeni kreću u školu.
Oni lako prihvataju školske obaveze i brzo se uklapaju u novu sredinu.
Dobro obrazovani, lepo vaspitani i disciplinovani, naši đaci prvaci brzo postaju omiljeni među drugarima, ali i osobljem škola u koje se upisuju.
Oni lako savladavaju gradivo prvog razreda, postaju odlični đaci i pokazuju ogromno interesovanje za vanškolske aktivnosti. Srećan početak prvaci!
Budite vredni đaci, U klupi veliki borci – hrabro u život osnovci!
Cenovnik
privatni-vrtic-puz-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Puž

Beograd, Banjica, Bulevar oslobođenja 142 - 144 011 2665461 | 011 3907244 | 063 7693977 |
PRIPREMNI PROGRAM ZA PREDŠKOLCE U BEOGRADU.
Privatna predškolska ustanova Puž osnovana je 1999.godine u Beogradu.
U prijatnom i toplom ambijentu predškolske ustanove "Puž" Vaše dete će kroz igru steći samostalnost i sigurnost: učiće da govori engleski jezik, da pleše, peva, crta, glumi; radiće vežbe za pravilan razvoj i korekciju stopala i kičmenog stuba.
Cenovnik
vrtic-pametnica-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Pametnica Diplomat

Beograd, Banovo brdo, Beogradskog bataljona 123 011 3572221 | 062 8062280 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Privatna predškolska ustanova Pametnica na više lokacija u Beogradu: Banovo brdo, Vidikovac, Velika Moštanica.
Radno vreme: Od 07:00 do 18 : 00 h.
Programi u predškolskom su: Kreativni, sveobuhvatni, odmereni prema mogućnostima i potrebama dece usmereni ka kompletnom razvoju, programi koji su filigranski spoj tradicije i savremenog jer tradicija se uči, neguje i voli od malih nogu.
Cenovnik
vrtic-na-engleskom-step-by-step-privatno-predskolsko

Vrtić na engleskom Step by step

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 87 011 3017790 | 066 5162516 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U vrtiću Step by Step se odvija Pripremni predškolski program, koji je obavezan za upis u osnovnu školu.
Počinje u septembru i završava se u junu i neophodno je da ga deca pohađaju od početka do kraja.
Pripremni predškolski program koji se kod nas odvija, pomaže dečiji socijalni, emocionalni i kognitivni razvoj za lakšu tranziciju u prvi razred osnovne škole.
Deca se motivišu da dostignu svoj pun potencijal u okruženju koje je bezbedno, ohrabrujuće i koje im pruža punu podršku u svemu što rade.
Deca lakše dolaze do uspeha u školi, uz pomoć ohrabrivanja da budu lideri, oni koji žele da saznaju više i ne boje se izazova.
Step by Step pristup zasniva se na aktivnom učenju koje je fokusirano na individualne mogućnosti, zanimanja i način učenja svakog deteta.
Naš program spaja teoriju i praksu na način koji je blizak detetu.
Deca uče u okruženju koje je puno podrške, strpljenja i topline i inspiriše ih da budu radoznali i da istražuju.
Nasi vaspitači organizuju aktivnosti prema individualnim potrebama i načinu učenja svakog deteta, zbog čega insistiramo na radu u malim grupama.
Svrha nas kao vaspitača i učitelja jeste da učenje pretvorimo u igru i istraživanje – da upućujemo i podržavamo decu u njihovom socijalnom, emotivnom, fizičkom i kreativnom razvoju.
Naša želja i motivacija je da su svi naši roditelji/staratelji ne samo sigurni u negu koju pružamo njihovom detetu, već i ponosni da su deo zajednice gde su deca i porodica na prvom mestu.
Cenovnik
privatni-vrtic-zvezda-oaza-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Zvezda Oaza

Beograd, Ada Ciganlija, Ada Ciganlija 5 011 3551479 | 063 241701 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U našem vrtiću sprovodi se na visokom nivou, gde deca sa lakoćom, velikim samopouzdanjem i samostalnošću prelaze u osnovnu školu.
Cenovnik
vrtic-cili-vili-privatno-predskolsko

Vrtić Čili Vili

Beograd, Banovo brdo, Beogradskog bataljona 39g 011 3541386 | 063 697902 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Kao verifikovana Predškolska ustanova, realizujemo Pripremni predškolski program i izdajemo Uverenja, koja su neophodna za upis u školu.
Statutom naše Predškolske ustanove predvidjeno je da Pripremni program traje 9 meseci, što je formalni kriterijum.
Suština je da priprema za školu počinje od prvog dana u vrtiću.
Dete je spremno za školu kada je: svesno svojih mogućnosti, sigurno je u sebe, svoje znanje i mišljenje, ima razvijenu grafomotoriku i glasovnu stranu govora, prepoznaje, primenjuje i eksperimentiše sa usvojenim znanjima i samostalno zaključuje.
Realizacija Pripremnog programa se odvija: u vrtiću – po predviđenom Programu rada, uz odgovarajuće Radne sveske, kod kuće – kroz izradu domaćih zadataka, preuzimanje odgovornosti za sitna kućna zaduženja, proširivanje samostalnosti, u školi – organizovanje poseta školama u okruženju, upoznavanje sa školskom atmosferom.
Cenovnik
privatni-vrtic-i-jaslice-meri-popins-privatno-predskolsko

Privatni vrtić i jaslice Meri Popins

Beograd, Vračar, Đorđa Vajferta 64 064 2185921
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Vrtić MARY POPPINS je u svojoj misiji vođen idejom o detinjstvu kao magičnom dobu.
Naš CILJ je da osiguramo generacije zdrave, samopouzdane, znatiželjne i na prvom mestu NASMEJANE dece.
Naša ponuda obuhvata: - ENGLESKI JEZIK 2x dnevno.
- MALU AKDADEMIJU GLUME 2x nedeljno.
- SPORTSKE AKTIVNOSTI SA STRUČNIM SARADNIKOM 3x nedeljno.
- MUZIČKE RADIONICE 2x nedeljno.
-LIKOVNE, KREATIVNE I DRUGE RADIONICE.
-RAD U MALIM GRUPAMA.
Dođite da odrastemo zajedno!
VASA MARY
Cenovnik
predskolska-ustanova-luna-privatno-predskolsko

Vrtić Luna

Beograd, Zemun, Klare Cetkin 7 064 2472064
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
AKREDITOVANA PREDŠKOLSKA USTANOVA U ZEMUNU.
Predškolska ustanova Luna je dobila licencu Ministarstva prosvete među prvih sedam vrtića u Srbiji, tada nazvanih: Sedam veličanstvenih.
Počela je sa radom 2002.godine kao Centar za podsticanje i negovanje dečjeg stvaralaštva, a 2006.
godine postaje verifikovana Ustanova, čime stiče pravo za realizaciju Pripremnog predškolskog programa koji je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja.
Iza nas je četrnaest godina uspešnog rada.
Cenovnik
privatni-vrtic-eurokids-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Eurokids

Beograd, Voždovac, Dimitrija Marinkovića 22a 065 5202500 | 069 5202500 | 061 5202500 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIVATNO PREDŠKOLSKO EUROKIDS Učimo kroz igru i pokret, podstičemo kreativnost i maštu kao i slobodu izražavanja.
Sastavni deo naših aktivnosti je muzika, sport i rano učenje stranog jezika.
Posebnu pažnju obraćamo da se deca pravilno razvijaju i rastu kroz sport, a muzika je osnov za dobro i veselo raspoloženje pa će biti svakodnevno prisutna u radu sa decom.
Učenje stranog jezika u kombinaciji sa instrumentalnom pratnjom, jer deca lakše prihvataju i pamte kroz muziku !
!
!
Mi kao tim možemo da Vam pružimo podršku i da zajedno nadjemo adekvatno rešenje.
Tim našeg vrtića je za potpunu i otvorenu saradnju sa roditeljima, jer samo na taj način možemo da detetu i roditeljima pružimo poverenje, sigurnost i bezbrižno odrastanje !
!
!
Zato preporučujemo svim roditeljima da se slobodno obrate vaspitnom osoblju vrtića, bilo da date neku sugestiju ili potražite savet.
Cenovnik
vrtic-magnolija-privatno-predskolsko

Vrtić Magnolija

Beograd, Vračar, Radoslava Grujića 7 011 2456479 | 011 2411856 | 069 2154587 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA VRAČARU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Vrtić Magnolija je privatna predškolska ustanova vertifikovana od strane Ministarstva prosvete, usmerena ka pružanju nege i podršci pri obrazovanju i vaspitanju dece od jaslica do predškolskog uzrasta.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM NA VRAČARU U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI MAGNOLIJA.
Cenovnik
vrtic-loptica-privatno-predskolsko

Vrtić Loptica

Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 146 011 2165951 | 065 2165951 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Priprema za školu.
unapređivanje zdravlja i omogućavanje pravilnog rasta i razvoja, putem slobodne aktivnosti, razvijanje želje i interesovanja za muzičke aktivnosti, rad na razvoju početnih matematičkih pojmova, razvoj i unapređivanje govora, usvajanje osnovnih pojmova engleskog jezika kroz ritam, rimu i sluh, vaspitno- obrazovni rad uz nadzor pedagoga, dva puta godišnje rekreativne nastave, dva puta godišnje dramsko-muzičke predstave malih glumaca, jednom mesečno pozorištance u našem vrtiću
Cenovnik
vrtic-loly-privatno-predskolsko

Vrtić Loly

Beograd, Bežanijska Kosa, Bežanijskih Ilegalaca 38 061 2400780
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA BEŽANIJSKOJ KOSI.
Najznačajniji period za razvoj svih potencijala deteta je predškolski period.
Učenje u predškolskom uzrastu treba biti spontano i nenametljivo.
Potrebno je permanentno osluškivati i shvatati šta je to što dete želi da nauči i slediti njegova interesovanja.
Dete treba tretirati kao celovitu ličnost sa sopstvenim sklonostima, afinitetima, sposobnostima, motivacijom i potrebama.
Koherentni razvojni program koji se odnosi na učenje u svim razvojnim oblastima (motoričkoj, socijalnoj, emocionalnoj, govornoj, intelektualnoj) efikasniji je kada odgovara dečijim interesovanjima, idejama, predznanjima i kada podstiče razvoj pozitivnog samoidentiteta.
Cenovnik
vrtic-diznilend-privatno-predskolsko

Vrtić Diznilend

Beograd, Vračar, Niška 35a 011 3446292 | 064 1886024 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA VRAČARU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U ZEMUNU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Akreditovana predškolska ustanova Diznilend sprovodi pripremni predškolski program verifikovan od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Pripremnim predškolskim programom predškolci se adekvatno priremaju za polazak u osnovnu školu, stiču radne navike kroz rad u predškolskom i kroz izradu domaćih zadataka.
Deca uče kako izgledaju slova i brojevi, pripremaju se za učenje čitanja i pisanja u školi kroz grafomotoričke vežbe.
Uče osnove predmeta svet oko nas i na zabavan način u koji je često uključena igra, pripremaju se za prvi razred.
Cenovnik
vrtic-pegaz-predskolska-ustanova-privatno-predskolsko

Vrtić Pegaz

Beograd, Mirijevo, Pere Veljkovića 4 011 3424227 | 064 5399777 | 065 2428660 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM Planom i programom predviđeni su brojni metodički sadržaji primereni savremenim potrebama dece predškolskog uzrasta.
To znači da se kroz rad insistira na: zadovoljavanju dečijih primarnih ( bioloških potreba) ; uspostavljanju osećanja sigurnosti i prihvaćenosti kod deteta ; razvijanju pozitivne slike o sebi i svojim mogućnostima ; osposobljavanju deteta da posmatra, analizira, upoređuje ; razvijanju pažnje i koncentracije ; razvijanje sitne motorike ; uspostavljanju odgovarajaćih radnih navika ; osposobljavanju deteta za prihvatanje budićih obaveza ; otvorenosti za prihvatanje informacija I podsticanju radoznalosti ; Program pripreme dece za školu podrazumeva opštu i posebnu pripremu.
Opšta priprema se odnosi na podsticanje razvijanja intelektualne, socioemocionalne i fizičke zrelosti deteta.
Posebna priprema podrazumeva: podsticanje razvoja govora i komunikacije (bogaćenje dečijeg rečnika, verbalno i neverbalno izražavanje, govorne igre, upoznavanje sa dečijom kniževnošću...) ; pripremu za početno čitanje i pisanje ; razvoj matematičkih pojmova (poređenje, procenjivanje, skupovi, relacije...) ; upoznavanje prirodne i društvene sredine (svet životinja, biljaka, čovek kao pripadnik živog sveta, čovek kao društveno biće, zaštita čovekove okoline) ; fizičko vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja, održavanje higijene...) ; likovno vaspitanje ( crtanje, slikanje, estetsko procenivanje i doživljavanje, vajanje...) ; muzičko vaspitanje ( slušanje muzike, plesne aktivnosti, ritmičke igre, pevanje … ) ;
Cenovnik
privatni-vrtic-zasto-zato-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Zašto Zato

Beograd, Banovo brdo, Praška 11 063 303254
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Interaktivni način razvijanja programa, Individualizacija rada sa decom, Učenje kao konstrukcija znanja, Samostalnost i autonomija deteta kao centralne vrednosti, Kreativnost kao iznalaženje i produkcija novog i neobičnog u bilo kom domenu stvaranja, Unutrašnja motivacija kao osnov učenja na ranim uzrastima, Vaspitač kao kreator programa, Intenzivna saradnja sa okruženjem, Timski rad svih učesnika vaspitno-obrazovnog procesa
Cenovnik
vrtic-nasa-druga-kucica-privatno-predskolsko

Vrtić Naša Druga Kućica

Novi Beograd, Antifašističke borbe 23v 011 3117207 | 011 3132765 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NOVI BEOGRAD.
Pripremni Predskolski Program (od 5 ipo god).
Program vaspitno- obrazovnog rada sa predskolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u skolu doprinoseci celovitom razvoju deteta.
Planiranje vaspitno- obrazovnog rada u godini pred polazak u skolu odvijace se u skladu sa osnovama programa – pripremnim predskolsim programom.
Cenovnik
carobni-svet-plus-vrtic-i-igraonica-privatno-predskolsko

Čarobni Svet Plus vrtić i igraonica

Beograd, Zvezdara, Rebeke Vest 66b 066 393198
PREDŠKOLSKA USTANOVA U BEOGRADU ČAROBNI SVET PLUS.
Upis dece u privatnu predškolsku ustanovu Čarobni svet plus moguć je i uz korišćenje subvencija grada Beograda.
Cenovnik
privatni-vrtic-srecica-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Srećica

Beograd, Mirijevo, Matice srpske 10 011 3435606 | 064 1455978 | 065 2710010 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO MIRIJEVO.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Razvoj kreativnog mišljenja i ponašanja kod dece, omogućava prepoznavanje, negu i pravilan razvoj talenata kod dece.
Cenovnik
privatni-vrtic-izvrnuta-torta-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Izvrnuta torta

Novi Beograd, Bulevar Milutina Milankovića 110 011 3110902 | 064 1298375 | 065 3110903 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Celodnevni ili poludnevni boravak (predškolska grupa) Sve aktivnosti u našem vrtiću, unapred su predviđene utvrđenim dnevnim, nedeljnim, mesečnim i godišnjim planom i prograom rada Kreativne radionice: muzičko, likovno, lep govor i ponašanje, svet oko nas, matematika Redovne sportske aktivnosti 4 obroka: doručak, voćna užina, ručak, popodnevna užina (broj obroka varira u zavisnosti od dužine boravka deteta, celodnevni ili poludnevni boravak).
Cenovnik
privatni-vrtic-carobno-carstvo-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Čarobno carstvo

Beograd, Bežanijska Kosa, Stojana Aralice 49 011 2270572 | 065 6633633 | 065 4718585 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA BEŽANIJSKOJ KOSI.
Pripremni predškolski program u vrtiću Čarobno carstvo.
Cenovnik
privatni-vrtic-vivak-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Vivak

Beograd, Voždovac, Milovana Marinkovića 14 064 1872404
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ VIVAK Verifikovana predškolska ustanova Privatni Vrtić Vivak je počeo sa radom 01.12.2002.
u ulici Kneza Miloša.
U želji da našoj deci pružimo što bolje uslove za odrastanje i što veće mogućnosti za sticanje novih iskustava, vrtić smo 01.09.2006.
preselili u komfornu i osvetljenu kuću od 300 m2 koja se nalazi u najlepšem delu Voždovca.
Od januara 2007.godine, počeli smo sa pripremanjem obroka u vrtiću.
Kako bi deca što lakše naučila i prihvatila pravila zdrave ishrane, pustili smo ih da učestvuju u pripremanju pojedinih obroka i tako ih približili zdravoj kuhinji.
Sve naše aktivnosti u toku dana, roditelji mogu da prate preko video nadzora u našem vrtiću, a jednom mesečno dobijaju CD sa fotografijama dogadjanja, radionica i drugih raznih aktivnosti koja se dešavaju u vrtiću.
U privatnom vrtići Vivak se trudimo da zadovoljimo razvojne potrebe svakog deteta - bez obzira na njegov uzrast, poštujemo prava deteta, negujemo i podstičemo dečiju samostalnost, maštu i kreativnost.
Ličnim zalaganjem u realizaciji vaspitno - obrazovnog programa, svojim idejama i predlozima, u mnogome nam pomažu i sami roditelji.
Svojim sugestijama u vezi sa raznim aktivnostima, roditelji direktno utiču na realizaciju naših aktivnosti u vrtiću i rad sa decom.
Cenovnik
vrtic-topolino-privatno-predskolsko

Vrtić Topolino

Beograd, Zvezdara, Astronomska 6 011 2783579 | 065 2416666 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ TOPOLINO Osnovna polazišta za izradu Predškolskog programa Vrtića „Topolino“ predstavljaju Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, Zakon o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, Opšte osnove predškolskog programa.
Cenovnik
vrtic-abc-junior-privatno-predskolsko

Predškolska ustanova Abc Junior

Beograd, Zemun, Pregrevica 59 060 3169899 | 064 1379127 | 065 6039982 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U okviru obaveznog predškolskog programa, deca koja pohađaju našu Ustanovu od svoje treće godine, prolaze kroz sistematizovan program koji se planski i kontinuirano nadograđuje.
Deca koja se naknadno upišu, po potrebi, prolaze i kroz jednomesečni individualni rad sa vaspitačem u cilju postizanja potrebnog nivoa znanja i usklađivanja sa grupom u kojoj borave.
Predškolski program, kao svoju osnovnu specifičnost sadrži interensantan način opismenjavanja putem sistema „Zemlja slova”.
Ovaj sistem je projekat nastao udruženošću ideja savremenih evropskih obrazovnih kuća, prilagođen našoj deci i uslovima rada.
Program razvoja početnih matematičkih pojmova, takođe baziran na evropskim programima, kreiran je uz izbor Oxford- ove i Cambrudge-ove literature za decu.
Teme koje imaju za cilj obogaćivanje dečjeg opšteg znanja (oblast svet oko nas) prate interesovanja i potrebe savremenog deteta i, uz obavezni deo, sadrže i niz novina i interesantnosti koje nam donosi savremeno doba.
Engleski jezik se na ovom uzrastu uči kroz teme koje prate tekuće, kroz dramske radionice, časove muzike, kulinarske radionice, fizičko i dr Predšlolski programi su usklađeni sa MENSINIM, a dostupni prosečnom detetu.
Svi programi su verifikovani od strane Ministarstva prosvete i sporta.
Velika se pažnja posvećuje individualnom radu, što omogućuje rad u malim, uzrasno čistim grupama.
Pripremni predškolski program sprovode vaspitači sa licencom i saradnici za engleski jezik, ples i sportske aktivnosti.
Obrazovni deo se održava u prepodnevnim satima, kada je dečja paznja na najvišem nivou, dok je popodne predviđeno za umetničke aktivnosti.
Svakodnevno se održavaju po tri aktivnosti čije vreme nije ograničeno, dok je vreme između ovih aktivnosti ispunjeno slobodnom igrom, obrocima i boravkom na svežem vazduhu.
Sa ponosom možemo da napomenemo da smo, za proteklih devet generacija koje smo izveli na školski put, dobijali povratne informacije od škola o izuzetnim uspesima kroz kasnije školovanje.
Cenovnik
vrtic-rsd-bajka-privatno-predskolsko

Vrtić RSD Bajka

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 14 011 2271029 | 065 3973621 | 061 1481937 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja godinu dana pred polazak u školu. Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese: celovitom razvoju deteta, razvoju sposobnosti, proširenju iskustva, bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe. Pripremni predškolski program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu. Zadaci vaspitno-obrazovnog rada su: razvoj samostalnosti, fizički razvoj, socio-emocionalni razvoj, saznajni razvoj, negovanje radoznalosti, podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti, razvoj samopouzdanja. U ostvarivanju pripremnog predškolskog programa akcenat se stavlja na kvalitet rada sa decom sa ciljem da se kod dece podstakne zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove, iskustva i znanja.
Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremno predškolski program su: Razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela, linije, skupovi).
Razvoj govora ( bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo).
Početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje).
Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda,čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, saobraćajno vaspitanje).
Muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje).
Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje).
Telesno vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene).
Cenovnik
vrtic-zvoncica-privatno-predskolsko

Predškolska ustanova Vrtić Zvončica

Beograd, Zemun, Živka Petrovića 44 011 2191105 | 011 2103049 | 064 2190152 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
U susret školi“ (pripremni predškolski program).
Ovaj program treba da sadrži dva teško spojiva kvaliteta.
Prvo on treba da je utemeljen na takvom sistemu koji će voditi dete ka određenom cilju.
Ovaj program je postepen i treba da odgovara emocionalnim interesovanjima deteta osobenostima njihovog mišljenja.
Realizacijom Pripremnog Predškolskog Programa razvija se bogatstvo odnosa i zajedničkih aktivnosti življenja u kojima preovlađuje igra, stvaralačka i praktična aktivnost usmerena na pripremu deteta za polazak u školu.
Polazak u školu je najveći događaj detinjstva.
Rad u školi zahteva ozbiljan napor i zato dete mora biti dovoljno dobro pripremljeno (fizički i psihički).
Dete od malena treba navikavati na rad, strpljenje, pažnju, sigurnost, odgovornost, tačnost.
Sve ove osobine potrebne su kad dete pođe u školu i zato ih treba vežbati, razvijati i negovati.
Zdravlje, duševna ravnoteža, telesna snaga i otpornost organizma prema bolestima sve se stiču u vrtiću i odlučujući su za uspeh deteta u školi. U pripremnoj grupi deci se daju predvežbe za čitanje i pisanje i razvoj matematičkih pojmova.
Ta plansko sticanje znanja i obrazovanja služi škola. Rad se odvija u malim grupama (najviše do 10 dece).
Oblici rada su grupni i frontalni.
Mala škola radi svakodnevno 4 sata.
Sa decom rade stručna lica – vaspitači.
Sa mnoštvom didaktičkog materijala i radnim sveskama uspeh je zagarantovan.
Cena se umanjuje za 80% jer je dotirana od strane Grada Beograda.
Cenovnik
vrtic-maksimove-avanture-privatno-predskolsko

Vrtić Maksimove avanture

Beograd, Vračar, Vojvode Hrvoja 8 065 9636969 | 060 5054383 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO MAKSIMOVE AVANTURE Program prirodne podrške dečijeg razvoja, učenja kroz igru, jačanja individualnih kapaciteta dece.
Zasnovan je na kontaktu i potrebi deteta da komunicira sa drugima.
Ovakav pristup predstavlja osnovu za detetov pravilan rast i razvoj, kako fizički, tako i emocionalni.
Cenovnik
privatni-vrtic-decija-palata-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Dečija Palata

Beograd, Voždovac, Zaplanjska 60 011 3962578 | 064 6359481 | 064 1331599 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO DEČIJA PALATA Predškolska ustanova „Dečija palata“ verifikovana je od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Radimo po savremenim i akreditovanim vaspitno – obrazovnim programima Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja.
U rad se implementiraju znanja stečena u okviru akreditovanih seminara, edukacija… Kroz aktivnosti sprovode se osnove Montesori metode, NTC sistema rada sa decom, koji podže nivo intelektualne sposobnosti dece, podstiče razvoj darovitosti, kao i za sprečavanje poremećaj pažnje i koncentracije.
Naši zaposleni konstantno rade na svom usavršavanju kako bi, na što kvalitetniji način, deci pružili ono što im je potrebno da se spreme za odrastanje. Svaka didaktička oblast je na svakom času jezika sve dublja, više puta ponavljana i podeljena je putem pitanja i odgovora (gde se odvija spontani dijalog vaspitača i dece) i pokretnih aktivnosti igre, pesmica, recitacija, glume, brojalica… (gde se razvija struktura vokabulara prilagođenog uzrastu)
Cenovnik
vrtic-prozorcic-privatno-predskolsko

Vrtić Prozorčić

Beograd, Banovo brdo, Beogradskog bataljona 47 062 387888 | 061 387887 |
PRIVATNO PREŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ PROZORČIĆ Radno vreme vrtića je od 07:30h – 18h..Celodnevni i poludnevni boravak za decu uzrasta 1 – 7 godina.Vrtić radi tokom cele godine osim za vreme državnih praznika Deca u vrtiću mogu imati doručak, užinu i ručak, a roditelji mogu da biraju vrstu i broj obroka koji žele za svoje dete.
Broj dece po grupama se kreće od 8 – 12.
U zavisnosti od teme koju obrađujemo u radu sa decom predviđene su posete pozorištima, muzejima, kulturnim ustanovama u peridu od oktobra do maja tekuće školske godine.U režim dana je obavezno uključena šetnja ili rad u prirodi u trajanju od najmanje jednog sata (trajanje šetnje, sankanja, zavisno od vremenskih uslova).
Cenovnik
vrtic-bejbilend-privatno-predskolsko

Vrtić Bejbilend

Novi Beograd, Jurija Gagarina 120 060 6555667 | 011 6151293 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske grupe u Bejbilendu.
Bejbilend je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije.
Sprovodimo verifikovan program rada sa predškolskom decom čiji je cilj da adekvatno pripremi decu z apolazak u prvi razred osnovne škole.
Cenovnik
vrtic-kutak-privatno-predskolsko

Vrtić Kutak

Beograd, Vračar, Debarska 19 069 2212341
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolske grupe u predškolskoj ustanovi Kutak.
KUTAK Vračar je akreditovana predškolska ustanova od strane Ministarstva prosvete i radi po NTC – sistemu (Mensinom programu).
Cenovnik
vrtic-cudesna-suma-privatna-predskolska-ustanova-privatno-predskolsko

Vrtić Čudesna šuma

Beograd, Vračar, Lamartinova 36 011 2459640 | 060 4487794 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO VRAČAR.
Pripremni Predškolski program - Pripremni Predškolski program u našoj Ustanovi je akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.
U okviru ovog Programa, sarađujemo sa Privatnom Osnovnom školom Vladislav Petković Dis u cilju postepenog upoznavanja i uvođenja predškolaca u nastavni proces.
Cenovnik
vrtic-smajli-privatno-predskolsko

Vrtić Smajli

Beograd, Zemun, Aleksandra Dubčeka 28e 063 8662506
PRIVATNO PREDŠKOLSKO ZEMUN NOVI BEOGRAD.
PRIPREMNA PREDŠKOLSKA GRUPA, Pripremni predškolski program koji mi realizujemo je deo devetogodišnjeg obaveznog obrazovanja dece u Srbiji.
U okviru predškolske grupe kod dece se podstiče razvoj radnih navika i osećaja za obaveze koje ih čekaju u školi.
Na veoma suptilan način naši vaspitači nastoje da buduće prvake pripreme za školske obaveze, kako bi polazak u prvi razred doživeli kao lep, a ne stresan događaj.
Cenovnik
vrtic-tin-tin-privatno-predskolsko

Vrtić Tin Tin

Novi Beograd, Jurija Gagrina 277 011 6154559 | 064 1379264 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA NOVOM BEOGRADU.
OBAVEZAN PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Akreditovana privatna predškolska ustanova Tin Tin nalazi se na Novom Beogradu u bloku 45.
Cenovnik
vrtic-deciji-svet-privatno-predskolsko

Vrtić Dečiji Svet

Beograd, Voždovac, Braće Jerković 112b 060 6408814 | 011 2464250 | 011 3976778 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Deca imaju pravo na subvencije grada Beograda. Privatna predškolska ustanova “Dečiji svet” počela je sa radom davne 2003.godine.
I danas kao i tada, namera naše ustanove je da se uz međusobno dobar kontakt porodice i vrtića, dete razvija u stabilnu individuu, voljenu i podržavanu, sposobnu, komunikativnu, kreativnu i maštovitu.
Grupe su struktuirane po uzrastu.
Grupe broje od 10 do 12 mališana, što doprinosi kvalitetu komunikacije i ukupnog pedagoškog rada.
Naš cilj je da ih pripremimo ne samo za školu, već i za život, da izrastu u kvalitetne ljude, a dugogodišnje iskustvo nam pokazuje da u tome i uspevamo.
Cenovnik
vrtic-zemlja-dembelija-privatno-predskolsko

Vrtić Zemlja Dembelija

Beograd, Stari Grad, Kneza Sime Markovića 7 061 2204380 | 062 8464301 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U STAROM GRADU.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO ZEMLJA DEMBELIJA će biti proširenje topline vašeg doma.
Dobro organizovano i osmišljeno zabavište je inspirativna sredina za učenje, razvoj i napredovanje svakog deteta.
Vešto uklopljena grupa vršnjaka i mudar vaspitač omogućuju detetu da na spontan i prirodan način otkriva i razvija svoje potencijale.
Cenovnik
prima-international-school-belgrade-1-privatno-predskolsko

PRIMA International School Belgrade

Beograd, Senjak, Dragana Mancea bb 011 3690825
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PRIMA INTERNATIONAL SCHOOL BELGRADE Koristeći inovativne metode nastave i blisko sarađujući sa Cambridge International Examinations (CIE), zajedno sa odlično osmišljenim programom obuke nastavnika, postigli smo da profesori u našoj školi imaju znanje i veštine koje su potrebne prilikom pomaganja učenicima i kristalisanju njihovih veština u svim oblastima obrazovanja.
Naša škola nudi odlično obrazovanje u profesionalnom, prijateljskom okruženju koje omogućava da se deca razvijaju i uče.
Prima nudi sveobuhvatno obrazovanje koje obezbeđuje studentima siguran put od faze vrtića pa sve to uniterziteta.
Cenovnik
deutsche-schule-belgrad-privatno-predskolsko

Deutsche Schule Belgrad

Beograd, Dedinje, Petra Čajkovskog 4 011 4116116
Privatno predškolsko PREDŠKOLSKI RAZRED.
Predškolski razred namenjen je svoj deci uzrasta od 5 i 6 godina koja u sledećoj školskoj godini žele da pohađaju Nemačku školu Beograd (DSB).
Za decu iz predškolske grupe, čiji maternji jezik nije nemački, organizovano je i jezičko- pripremno odeljenje čije pohađanje predstavlja dalji preduslov za upis u DSB. Priprema predškolskih aktivnosti vrši se na osnovu nastavnog plana za predškolski razred koji je DSB sastavila u skladu sa evropskim standardima.
Cenovnik
privatna-osnovna-skola-montesori-privatno-predskolsko

Privatna osnovna škola Montesori

Beograd, Senjak, Žanke Stokić 11 011 3692980 | 065 2315876 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM BAZIRAN NA MONTESORI PRISTUPU.
Cilj našeg rada u okviru pripremnog predškolskog programa je dete pripremljeno za obaveze koje ga očekuju u budućoj školi dete koje je samostalno, sigurano, vaspitano dete, koje je puno poštovanja i prema sebi i prema drugima.
U našem pripremnom predškolskom programu proces učenja odvija pomoću posebno izgrađenih didaktičkih materijala koji pomažu usvajanju pojmova iz oblasti matamatike, jezika, prirodnih nauka i iz oblasti samog životnog konteksta, na samom materijalu postoji kontrola greške koja vodi stalnom usavršavanju.
Zahvaljujući naizgled ovom jednostavnom didaktičkom materijalu, kod dece koja ga savladavaju i rade sa njim razvija se induktivni način mišljenja koji pomaže u daljem školovanju i životu uopšte.U ovom procesu neizostavni deo je posebno pripremljen edukativni prostor i edukovan Montesori vaspitač.
U našem predškolskom se radi grupno, inadividualizovano i individualno, preciznije rečeno, svako dete se prati posebno, pažljivo se prati njegovo napredovanje a sam napredak se meri u odnosu na samo dete a ne na decu iz grupe.
Detetu se u okviru pripremnog predškolskog programa pristupa shodno njegovim mogućnostima i potrebama, kada se kaže potrebe prevashodno se misli na momenat detetove pažnje, tj ono čime je dete preokupirano i šta ga u datom momentu interesuje, to je polazni momenat u radu, na koji se nadovezuju ostale aktivnosti.
Bitno je motivisati dete da se angažuje u procesu usvajanja pojmova i znanja i kada se to postigne mi smo ostvarili naš osnovni cilj, a on je „pomozi mi da uradim sam"- što je osnova Montesori obrazovnog pristupa.
Cenovnik
montesori-vrtici-meda-privatno-predskolsko

Montesori vrtići Meda

Beograd, Stari Grad, Braće Jugovića 17 011 3036061 | 065 2315876 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Predškolska grupa.
U predškolskoj grupi radi se po osnovama predškolskog programa, izdatim od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnoloskog razvoja, kojim su utvrdjeni ciljevi, vrste, obim, oblici i trajanje ovog vaspitno - obrazovnog rada.
Sve ovo se realizuje po principima montesori pedagogije uz rad po centrima interesovanja dece kao i tematskim planiranjem, zadovoljenje dečijih razvojnih potreba(podsticanje fizickog, intelektualnog, emotivnog i socijalnog razvoja).
Poseban akcenat u pripremnom predškolskom programu stavlja se na socijalizacijskoj funkciji uklapanja u širu društvenu sredinu u duhu tolerancije, saradnje i humanih odnosa medju polovima.
Priprema dece za polazak u školu, u okviru koje se ovladava nepohodnim znanjima i navikama daje doprinos psihološkoj, fizičkoj, socio-emocionalnoj i drugoj spremnosti dece da prihvate složenije obaveze i zadatke koje mu postavlja škola.
Cenovnik
vrtic-mega-kids-privatno-predskolsko

Vrtić Mega Kids

Beograd, Bežanijska Kosa, Nedeljka Gvozdenovića 39 065 3409366
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
MEGA KIDS poseduje učionice za predškolsko i školsko obrazovanje, sobu za igru i dodatne aktivnosti, sobu za odmor, trpezariju i kuhinju kao i toalete prilagođene deci.
Cenovnik
vrtic-veseli-brodic-privatno-predskolsko

Vrtić Veseli brodić

Novi Beograd, Omladinskih brigada 7 069 5555632 | 062 641990 | 011 4080517 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA NOVOM BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Novootvorena akreditovana privatna Predškolska ustanova u srcu Novog Beograda na adresi Omladinskih brigada br.7/1.
Okruženi smo prelepim zelenilom, pozicionirani tako da je izolovanost od većih saobraćajnica veoma pogodna za bezbedan boravak naših mališana u prirodi.
U blizini smo autoputa i autobuske stanice, što vam olakšava dolazak do nas.
Cenovnik
privatna-predskolska-ustanova-svitac-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Svitac

Beograd, Altina, Ugrinovački put 78 064 3107316 | 011 3755709 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD PREDŠKOLSKA USTANOVA SVITAC. Vaspitno obrazovni rad se obavlja u skladu i prema uzrastu dece.
Plan i program koji se dobija od ministarstva se ostvaruje na dnevnm, mesečnom i godišnjem nivou. U vrtiću Svitac se svako dete poštuje i uvažava se njegova individualnost i podstiče, jača kreativnost i samopouzdanje.
Komunikacija i socijalizacija je jedna od bitnih stavki razvoja mališana, zato im i pružamo potpunu slobodu u izražavanju u bilo kom segmentu.
Cenovnik
vrtic-skazka-privatno-predskolsko

Vrtić Skazka

Beograd, Stari Grad, Miće Popovića 13 011 3391936 | 063 291716 | 063 7451975 |
U jednoj od lepših oaza starog grada nalazi se kuća “Skazka” u kojoj borave deca jaslenog, vrtićkog i predškolskog uzrasta.
Nalazimo se u ulici Miće Popovića 13.
blizu vaznih saobraćajnica, a dovoljno daleko od gradske buke.
Cenovnik
srpsko-francuski-vrtic-guliver-privatno-predskolsko

Srpsko francuski vrtić Guliver

Beograd, Banovo brdo, Osiječka 38a 011 6564109 | 063 8305830 |
Privatno predškolsko na Banovom brdu. U godini pred polazak u školu razvijamo koncentraciju, pažnju i učenje.
Akcenat dajemo pitanju ne samo „šta deca mogu“, nego „ šta je to što deca treba da rade“ – u ovom uzrastu. Dete, koje je u dovoljnoj meri ovladalo socijalnim veštinama i uspelo da zadovolji svoje potrebe, biće bolje prihvaćeno i dobro će se osecati u grupi.
Zato se radi na jačanju individualnosti, inicijativnosti i kreativnosti.
Pripremamo dete za početno čitanje i pisanje uvodjenjem kompleksnijih intelektualnih igara i aktivnosti. Predškolska ustanova „Guliver“ je akreditovana od strane Ministarstva prosvete Republike Srbije i nakon završenog predškolskog programa, deca dobijaju uverenje sa kojim mogu da se upišu u prvi razred bilo koje osnovne škole.
international-nursery-and-primary-school-privatno-predskolsko

International Nursery and Primary School

Beograd, Senjak, Temišvarska 2 011 2667130 | 062 552969 | 063 8636965 |
Privatno predškolsko na Senjaku.
Internacionalno predškolsko na engleskom jeziku.
As well as self-initiated and structured play, teachers plan for a host of sensory activities through which children assimilate new experiences and understandings about the exciting and wondrous world around them.
These focused activities are planned and implemented via a variety of sources including the teachers’ own experiences, ideas from colleagues and good practice from practitioners around the world.
INSB also uses the International Preschool Curriculum (IPC).
This provides us with a myriad of structured, purposeful and fun activities formulated around themes such as ‘Fairy Tales’, ‘The Sea’, ‘My Family’ etc.
big-bird-privatno-predskolsko

Big Bird

Beograd, Voždovac, Dukljaninova 1 062 8006011 | 062 8006012 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Naš program zasniva se na sledećim karakteristikama: podsticanju razvoja pet osnovnih mentalnih operacija kod dece: opažanje sličnosti i razlika, klasifikovanje (grupisanje), opažanje (prepoznavanje) obrazaca, razumevanje odnosa i rešavanje problema, usmerene su ka usvajanju ključnih koncepata (oblik, struktura, građa, boja i broj) i osnovnih pojmova (živa bića, stvari, transport, hrana i sl) uključuju svih pet čula, angažuju i motoričke funkcije deteta raznovrsne su i većinom se odvijaju kroz igru, kako bi deci bile zanimljivije i lakše realizuju se uz pomoć materijala i učila koji su prilagođeni dečijem uzrastu.
decija-zemlja-cuda-privatno-predskolsko

Vrtić Dečija Zemlja Čuda

Beograd, Zemun, Borhesova 21 065 4558856
PRIVATNI PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PREDŠKOLSKA USTANOVA DEČIJA ZEMLJA ČUDA nudi Vam privatno predškolsko, odnosno pripremni predškolski program za buduće školarce.
Najbolji razlog zašto da izaberete Dečiju zemlju čuda je jer mi vodimo računa koja su interesovanja i potrebe dece koja borave kod nas.
Pristupamo svakom detetu individualno i sa puno pažnje jer svako od nas je individua za sebe, ima svoj tempo, način i put razvoja.
vrtic-panda-privatno-predskolsko

Vrtić Panda

Beograd, Palilula, Bistrička 28 011 7290070 | 065 4506119 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM NA PALILULI.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO PALILULA.
Akreditovana predškolska ustaova Panda sprovodi obavezan pripremni predškolski program za polazak u prvi razred osnovne škole.
Upis dece uz subvencije.
vrtic-pametni-patuljak-privatno-predskolsko

Vrtić Pametni patuljak

Beograd, Filmski grad, Arčibalda Rajsa 16 011 2316452 | 011 2316453 | 065 8002255 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU. U našem vrtići za negu, higijenu i vaspitno-obrazovni rad u PREDŠKOLSKOJ GRUPI sa decom uzrasta od 6 do 7 godina vaspitno-obrazovni rad sprovodi diplomirani vaspitač.
NTC sistem učenja.
Nakon prezentacije programa i prvih rezultata, veliki broj država je prihvatio ovaj program i počeo sa primenom istog.
Kolektiv našeg vrtića je prošao seminar i stekao uslov za licencu i od tada je uvrsito ovaj program u svoje redovne aktivnosti za stručno usavršavanje dece.
Program je akreditovan odlukom Zavoda za unapređivanje vaspitanja i obrazovanja Republike Srbije.
Program podstiče intelektualne sposobnosti, koordinaciju pokreta, razvoj fine i krupne motorike, brzinu logičkog mišljenja i zaključivanja.
Takođe, vaspitači se svakodnevno bave emocionalnom inteligencijom deteta kako bi kontrolisali svoje emocije na zdrav način a koje će kasnije uticati na kvalitet njihovih života mnogo više nego njihov koeficijent inteligencije (IQ).
Primenom programa NTC sistem učenja.
vrtic-creative-castle-privatno-predskolsko

Vrtić Creative Castle

Beograd, Senjak, Andre Nikolića 29 063 271449
PRIPREMNI PROGRAM ZA POLAZAK U PRVI RAZRED.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Mi smo novootvorena predškolska ustanova akreditovana i verifikovana od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Nalazimo se na obodu Senjaka, u tihom i mirnom kraju.
Pripremni predškolski program za buduće đake prvake organizovan je u predškolskoj ustanovi Creative Castle.
Sama priroda deteta je takva da podrazumeva urođeni potencijal i radoznalost.
Svako dete nosi u sebi vrline koje se manifestuju na različite individualne načine, pa ih treba otkriti, probuditi i razvijati.
Dete prirodno poseduje zainteresovanost za svet oko sebe, poseduje um koji upija utiske oko sebe i upravo na ranom uzrastu to čini sa lakoćom.
Ono instinktivno teži da se razvija kroz neposredno iskustvo okoline.
Radno vreme predškolske ustanove Creative Castle: ponedeljak - petak od 07:00 do 18:00.
vrtic-dvoristance-privatno-predskolsko

Vrtić Dvorištance

Beograd, Medaković, Cvetanova ćuprija 20v 062 224313 | 011 3467310 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PROGRAM predškolskog odrastanja koji razvijamo i usavršavamo, više od deset godina,rezultat je psiholoških znanja i iskustava, ali i spremnosti da osluškujemo i ispitujemo potrebe dece i roditelja.
Ovaj program je široko postavljen i obuhvata ovladavanje govorom, opažanjem, pamćenjem, maštom, osećanjima, voljom i drugim aspektima razvoja ličnosti.
STRUČNI TIM : Gordana Srnić, dečiji psiholog i pedagog , autor je programa i metoda rada, neposredni edukator i vođa tima stručnjaka koji čine vaspitači,logoped, saradnik za nauku, muzičko i likovno stvaralaštvo.
Svi zaposleni govore engleski jezik.
internacionalni-vrtic-little-dreams-nursery-privatno-predskolsko

Internacionalni vrtić Little Dreams Nursery

Beograd, Senjak, Bulevar Vojvode Putnika 22 011 2652000 | 063 272996 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Pripremni program za polazak u osnovnu školu za decu uzrasta od 6 godina.
predskolska-ustanova-nase-cedo-privatno-predskolsko

Predškolska ustanova Naše čedo

Beograd, Zemun, Dubrovačka 20 011 2618885 | 011 2618885 | 064 3394151 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Predškolska ustanova Naše čedo pod ovim nazivom radi od 2011 godine, kada smo dobili verifikaciju od Ministarstava Prosvete.
Samom nastanku ustanove predhodio je trogodišnji rad dečijeg studija.
Rad predškolske ustanove je tako koncipiran da se temelji na upoznavanju naše tradicije uz primenu najnovijih metodoloških saznanja iz Evrope.
Uz upoznavanje i poštovanje naše kulture i tradicije decu upoznajemo i sa drugim kulturama i tradicijama verodostojno prenoseći šarolikost ovih dalekih zemalja i krajeva.
Materijale i ideje za domaću tradiciju crpimo iz našeg nasleđa i okoline.
Za strane i daleke krajeve tesno sarađujemo sa ambasadama koje nam uvek rado izađu u susret kako bismo što verodostojnije predstavili kulture ovih krajeva.
Ostali sadržaji se sprovode pod redovnim nadzorom gradskog Sekretarijata za obrazovanje i vaspitanje.
Celine koje obrađujemo su podeljene po mesecima, o čemu roditelji budu obavešteni i informisani pismenim putem.
Na kraju radne godine uvek obrađujemo jednu veću temu iz koje proizađe završna priredba.
Izbor teme uvek zavisi od dečijih interesovanja ili na neki drugi način aktuelne teme.
vrtic-bambi-privatno-predskolsko

Vrtić Bambi

Beograd, Zvezdara, Marka Miljanova 1b 011 2420617 | 064 4366075 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI.
Predškolska grupa za uzrast od 5 godina pa do polaska u školu, što podrazumeva pripremni preškolski program.
Program rada u predškolskom ostvaruje se i kroz niz kreativnih i edukativnih radionica.
Radno vreme predškolskog je od 7:30 - 17:00 h.
vrtic-macak-garfild-privatno-predskolsko

Vrtić Mačak Garfild

Beograd, Mirijevo, Šejkina 44 011 7420717 | 060 0800252 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOJ PREDŠKOLSKOJ USTANOVI Mačak Garfild.
Program predškolske ustanove Mačak Garfild verifikovan je od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i obuhvata zdravstveno preventivni rad i negu dece jaslenog uzrasta, vaspitno obrazovani rad sa decom vrtićkog uzrasta i pripremni predškoslki program koj obučava decu za polazak u školu.
Kreativne radionice - obuhvata razne metode i tehnike likovnog izražavanja gde se pri tome koristi plastelin, glina, testo, vodene bojice, prirodni materijali, kolaž papir.
Deca na taj način iskazuju svoju prirodnu maštovitost kao i svoja osećanja.
Intelektualna radionica u predškolskoj ustanovi - obuhvata upoznavanje dece sa osnovnim pojmovima matematike i osnovnim pojmovima koji nas opkružuju u prirodi.
Učimo decu da znaju šta je veće-manje, razne oblike, veličine, skupove...
Pravimo razne male oglede kako bi im približili pojave koje nas opkružuju u prirodi.
Biološka radionica u predškolskoj ustanovi - pruža mogućnost da u njoj naučimo da raspoznamo drveće i cveće, da u našem biološkom kutku sadimo sadnice luka, krompira, blitve, pasulja.
Učimo decu da imaju zdrav odnos prema prirodi koja nas opkružuje.
Geografska radionica u predškolskoj ustanovi - obuhvata putovanje, uz pomoć mašte, gde jedno mesečno posećujemo jednu stranu zemlju, učimo o njihovoj kulturi i običajima.
Radionica lepog ponašanja u predškolskoj ustanovi - uči nas da usvajamo pravila lepog vaspitanja, da budemo tolerantni, srdačni, da razvijamo lepu komunikaciju sa drugim ljudima i da poštujemo pravila bontona.
Učenje engleskog jezika u predškolskoj ustanovi - osposobljava decu da razumeju usmene poruke na engleskom, da razumeju jednostavne priče, učestvuju individualno ili grupno u usmenoj komunikaciji o svojim potrebama željama i osećanjima.
Učenje francuskog jezika u predškolskoj ustanovi - tu je da da bacimo akcenat na usvajanje osnovnih pojmova francuskog jezika kod dece uz pomoć igara, pokreta, pesme, priče i konverzacije.
Školica folklora u predškolskoj ustanovi - organizovana je kao zabavno-edukaativni centar gde deca razvijaju motoričke i psihofizičke sposobnosti.
Putem igre efikasno se unapređuje preciznost, brzina, pravilno oblikovanje tela, opšta pokretljivost i ravnoteža.
A ujedno razvijamo i negujemo poštovanje prema sopstvenoj tradiciji.
Školica sporta u predškolskoj ustanovi je u saradnji sa Activuty centar gde naši mališani dva puta nedeljno odlaze u fiskulturne sale i uče da razvijaju motoričke sposobnosti, okretnost, ravnotežu, osećaj položaja u prostoru.
Uče se pravilnom držanju tela, hodanju, trčanju a sve to kroz vežbe koje su prilagođene uzrastu deteta.
vrtic-juca-decija-otkrivalica-privatno-predskolsko

Vrtić Juca Dečija otkrivalica

Beograd, Stari Grad, Jelene Ćetković 12 011 3224382 | 011 3229812 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Učitelji prvih razreda beogradskih osnovnih škola kažu da znaju koje dete dolazi iz Predškolske utanve Otkrivalica.
Naša deca su izuzetno socijalno spremna, poseduju puno korisnih informacija, radoznala su i raduju se otkrivanju novog.
Deca iz predškolskog Otkrivalica lako ostvaruju kontakt i sa decom i sa odraslima, pokazuju tolerantnost i lako rešavaju konfliktne situacije.
Ništa nas ne čini više ponosnim!
Smatramo da se naš posao ne završava detetovim polaskom u školu.
Pored dobrog pripremnog predškolskog programa, ostvarili smo veoma dobru saradnju sa psihološko-pedagoškim službama većine osnovnih škola u Beogradu.
Prilikom upisa deteta u školu naš psiholog poseti školu i informiše psihologa škole o svim bitnim stvarima vezanim za dete.
Smatramo da je saradnja predškolske ustanove i škole u interesu deteta.
deciji-vrtic-pcelice-privatno-predskolsko

Dečiji vrtić Pčelice

Novi Beograd, Bulevar Arsenija Čarnojevića 68 011 3114102 | 062 474104 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Predškolska ustanova Pćelice je opremljena namenski u skladu sa karakteristikama i potrebama dece predškolskog uzrasta.
Pri opremanju prostora poštovan je princip uzrasnog standarda u opremanju, ali i estetski princip u cilju višestruke stimulacije razvojnih potencijala.
Vaspitno-obrazovni proces se ne odvija samo unutar vrtića, već se deca odvode i u kulturne, sportske, proizvodne ustanove da uživo vide kako se dela i stvara.
Pored predškolskog programa vaspitno-obrazovnog rada vrtića verifikovanog od strane Ministarstva prosvete koji svakodnevno realizuju vaspitači, postoje i dodatni programi.
OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJE.
Pravo na subvenciju u Privatnoj predškolskoj ustanovi "Dečiji vrtić Pčelice" mogu da ostvare roditelji čije je dete odbijeno na konkursu za državni vrtić.
Subvencija se isplaćuje iz budžeta grada Beograda na lični račun roditelja.
Cenovnik
obdaniste-kaja-i-paja-privatno-predskolsko

Obdanište Kaja i Paja

Beograd, Vračar, Sinđelićeva 22a 060 4446833 | 061 3442101 | 011 2421052 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U predškolskoj ustanovi Kaja i Paja sprovodi se pripremni predškolski program.
Pored svakodnevnih aktivnosti velika pažnja usmerena je i radu kroz radionice.
Kreativnost je dar, međutim i veština koja se razvija od prvih dana deteta, samim tim i vežba kao i svaka druga.
Naš cilj je da kroz razne radionice i svakodnevne aktivnosti podstičemo dete da nesputano, slobodno, kroz igru, upoznaje svet oko sebe i u sebi i nauči da samostalno istražuje i eksperimentiše, razvije maštu i kreativnost, originalnost i produktivnost i tako, njihovom primenom rešava probleme. Radionice u PU Kaja i Paja: MUZIČKA, LIKOVNA, DRAMSKA, JEZIČKA - ENGLESKI I FRANCUSKI, PLES I POKRET, SPORTSKA-KOREKTIVNA GIMNASTIKA, VERONAUKA, BONTON, KULTURNO-ISTORIJSKA, PUT OKO SVETA, MATEMATIČKA.
vrtic-cvetic-srecko-privatno-predskolsko

Vrtić Cvetić Srećko

Beograd, Voždovac, Vojvode Stepe 490/1 011 3948505 | 065 8066778 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
U predškolskoj ustanovi Da bi se Vaše dete osećalo bezbrižno, bezbedno, srećno, zadovoljno, kreativno i uvaženo u predškolskoj ustanovi CVETIĆ SREĆKO osmislili smo najrazličitije sadržaje koje zajedno sa decom kreiraju vaspitači i stručni saradnici ustanove.
Dečija igra ispunjena zadovoljstvom teče u prijatnoj atmosferi u društvu svojih drugara uz veliku ljubav i toplinu vaspitača koji je i sam učesnik te igre.
Naše ambicije i planovi su da deci obezbedimo najviši nivo vaspitanja, kulture i obrazovanja, kroz igru, pesmu i druženje, što podrazumeva kreativno i stručno osmišljene programe predškolskog vaspitanja i obrazovanja kao i školicu engleskog jezika i karatea. Radimo svakog radnog dana od 06-18h.
Shodno potrebama i dogovoru sa roditeljima, na raspolaganju su nam usluge logopeda, pedijatra, psihologa, stomatologa.
montesori-skolica-pitagora-privatno-predskolsko

Montesori školica Pitagora

Beograd, Voždovac, Jove Ilica 112 064 8531305 | 064 3165368 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Montesori školica sa tradicijom!
Školica Pitagora postoji već više od 20 godina: jedna je od prvih na našem podneblju koja primenjuje Montesori metodu u radu sa decom predškolskog uzrasta.
Sa decom rade dva diplomirana pedagoga, diplomirani psiholog, asistent i mnogi saradnici koji upotpunjuju program rada i pomažu u tretmanu specificnih problema govora.
Obučeni u Montessori Centre International iz Londona, naši vaspitači primenjuju Montesori metodu koja je zadržala sve glavne principe pedagogije Marije Montesori i prilagodjenu savremenom životu, u cilju realistične pripreme dece za budućnost.
U ovome im pomaže briljantan skup originalnih Montesori didaktičkih materijala.
Deca se u našoj školici brzo adaptiraju zahvaljujući individualnom radu sa svakim detetom, postupnom uvodjenju materijala i viskoobrazovanom kadru.
obrazovni-sistem-rudjer-boskovic-privatno-predskolsko

Obrazovni sistem Ruđer Bošković

Beograd, Košutnjak, Kneza Višeslava 17 011 3551454 | 011 3570967 | 063 8037167 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD OBRAZOVNI SISTEM RUDJER BOŠKOVIĆ Od školske 2015/16.godine počela je implementacija IB PYP programa na predškolskom uzrastu i u nižim razredima osnovne škole (od 3 do 11 godina).Program PYP se bavi: - Akademskom, društvenom i emotivnom dobrobiti učenika - Podsticanjem učenika da razviju samostalnost i preuzmu odgovornost za sopstveno sticanje znanja - Podržavanjem napora učenika da razumeju svet oko sebe i nauče kako da u njemu dobro funkcionišu - Pružanjem podrške učenicima prilikom uspostavljanja sopstvenog sistema vrednosti kao osnove na kojoj će se razvijati i negovati njihova otvorenost prema drugim kulturama
Cenovnik
muzicki-vrtic-raspevana-kuca-privatno-predskolsko

Muzički vrtić Raspevana kuća

Novi Beograd, Dr Ivana Ribara 173 063 8660391 | 064 2207157 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
MUZIČKO ZABAVIŠTE RASPEVANA KUĆA.
Raspevana kuća smeštena je na Novom Beogradu, u mirnom delu bloka 45, nadomak reke Save, u prijatnom ambijentu sa prelepom terasom koja vodi u veliko dvorište.
Svakodnevno u Raspevanoj kući uz muziku, igru i smeh, vaši (naši) mali muzičari će odrastati!
Naš stručni tim koji je sastavljen od vaspitača, muzičkih pedagoga – prof.
muzike, balerina, prof.engleskog kao i brojnih visokoobrazovanih saradnika pomoći će da to sve sprovedemo u dela za naše mališane!
Posebu pažnju posvećujemo svakodnevnoj komunikaciji sa roditeljima o ponašanju deteta, njegovim aktivnostima i ishrani.
vrtic-igraonica-avantura-privatno-predskolsko

Vrtić Avantura

Beograd, Voždovac, Pazinska 16a 066 8888889
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
U predškolskoj grupi se sprovodi pripremni predškolski program.
Predškolska grupa.
Predškolska grupa (od 5,5 do 6,5 godina).
Rad sa ovom grupom ostvariće medecinski radnik i vaspitač.
Poludnevni boravak uključuje: 5-časovni boravak ( od 8 do 13 ili od 10 do 15 casova ), Sve aktivnosti koje su planom i programom predvidjene, Sve obroke koji se serviraju u trenutku detetovog boravka u vrtiću ( dorucak, voćna užina, ručak, užina ).
Celodnevni boravak uključuje : Boravak dece od 07 do 18 casova, Sve aktivnosti koje su planom i programom predviđene (logoped, medicinska sestra - dva puta nedeljno), 4 obroka (doručak, voćna užina, ručak, užina).
privatni-vrtic-vini-pu-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Vini Pu

Novi Beograd, Gandijeva 114v 011 3189424 | 063 8124124 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD VRTIĆ VINI PU Predškolska ustanova sa tradicijom od 15 godina, osnovana novembra 2001 godine. Brinemo o zdravlju dece, u vrtiću deci serviramo zdrave, izbalansirane obroke. Rad iskusnih, stručnih i predanih vaspitača sa decom je ono čime se ponosimo. Dođite da zajedno rastemo, da se družimo, da zajedno učimo i lepo se provodimo. U prijatnom ambijentu naših jaslica, vrtića i predškolskog sprovodimo programe prilagođene uzrastu deteta.
Negujemo drugarstvo, toleranciju, ljubav i razumevanje.
Cenovnik
vrtic-univerzum-privatno-predskolsko

Vrtić Univerzum

Novi Beograd, Bulevar Mihaila Pupina 165a 011 2270632 | 064 6414766 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Poštovani roditelji možemo sa radošću da Vas obavestimo da je od 11.5.2016.god vrtić Univerzum ušao u sitem subvencionisanja grada Beograda.
U predškolskoj ustanovi Univerzum organizovan je pripremni predškolski program.
Univerzum je vrtić koje raste zajedno sa decom, prati njihov razvoj i potrebe, inspiriše, podstiče na istraživanje i komunikaciju.
To je dobro i sigurno mesto gde se poštuju sloboda govora i izbora, otvorenost i jednakost.
Mi, u predškolskoj ustanovi Univerzum verujemo u bezgraničnost dečijih mogućnosti za pravilan i pozitivan rast i razvoj.
Znamo da svako dete ima sposobnost da se oseti srećno i uspešno.
Zato želimo da podelimo naša znanjai prenesemo iskustva, kako bismo pomogli malim ljudima da ostanu srećni.
Naš zadatak je da svakom detetu u predškolskoj ustanovi omogućimo uslove da prepozna sopstvene kapacitete i da u njih veruje; da stvorimo okruženje u kom se dete oseća voljeno i uči da voli, u kome je poštovano i uči da poštuje sebe i druge.
Svakom detetu pristupamo sa pažnjom i uverenjem da je ličnost za sebe, sa jedinstvenim potrebama, sposobnostima i razvojnim karakteristikama.
Verujemo da je svako dete posebno i neponovljivo biće i zato mu pružamo individualno usmeren i ličan pristup.
Želimo da svako dete živi i raste sa uverenjem da je baš takvo kakvo jeste dovoljno dobro i dovoljno vredno da od nas odraslih nasledi "univerzum".
Univerzum nije samo mesto gde se odrasta, uči i sprema za neki budući život, već je i društvo istraživača i pustolova.
Ovde se živi detinjstvo i stiču znanja i sposobnosti koja su deci korisna i vredna, kako danas, tako i za sto godina.
vrtic-mala-visnja-privatno-predskolsko

Vrtić Mala Višnja

Beograd, Višnjička banja, Todora Manojlovića 24 064 3040195 | 011 2758773 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Upis dece u predškolsko uz pravo na subvenciju grada Beograda.
PREVOZ DECE KUĆA-VRTIĆ-KUĆA.
Bilo da Vam treba samo u jednom ili oba smera, Mala višnja pruža i ovu uslugu.
Cena zavisi od udaljenosti Vašeg doma od vrtića, ali je opet prihvatljiva i dostupna za mnoge.
Dok mi prevozimo Vašu decu sigurno, Vi štedite vreme i svoj auto.
VRTIĆ-PREDŠKOLSKA GRUPA (5,5- 6,5 godina).
Ovo je u našem vrtiću najstarija grupa.
Polako ali sigurno, deca rastu i pripremaju se za ozbiljnije aktivnosti i odgovornosti koje ih očekuju u školi.
Predškolci se kroz određene aktivnosti pripremaju za školu i školske obaveze.
Svakodnevno imaju usmerene i dodatne aktivnosti.
U sklopu dodatnih aktivnosti u predškolkoj grupi imaju engleski jezik, sportsku školicu s plivanjem, individualni rad s logopedom, hor i izborna kreativna veronauka.
Sve te aktivnosti pripremaju ih za polazak u školu i lakše usvajanje novih znanja i veština.
Pored samih aktivnosti, svi predškolsci dobijaju radne listove koji su privlačni i zabavni, a pritom ih podseća na školske knjige i obaveze.
Pored zadataka koje obavljaju u našoj maloj školi, deca ponekad imaju i obavezu da urade domaći kod kuće.
U predškolskoj grupi vaspitač koji radi sa decom ima zadatak da se deca pripreme za školu po pitanju nekoliko stvari: odrađivanja obaveza, kulture ponašanja u učionici, učenje izraza i odlaganja fizioloških potreba dok se čas ne završi i počne “mali odmor”, vreme trajanja aktivnosti se polako produžava kako bi ličilo na školski čas, imaju neke obaveze i kod kuće.
Česti su izleti i noći u vrtiću, dok i za ovu grupu organizuje se zimovanje i letovanje.
S decom u ovoj grupi radi jedan glavni vaspitač.
Pored svakodnevnog boravka na svežem vazduhu, deca iz predškolske grupe idu i u šetnje krajem do obližnjih igrališta.
Organizuju se posete drugim vrtićima, školama, pozorištu, izložbama, a nas posećuju i putujuća pozorištanca.
Svakodnevne aktivnosti odvijaju se u grupnoj sobi, učionici, sali za rekreaciju, dvorištu.
Proširuju svoja znanja i veštine u raznim oblastima: likovnoj, muzičkoj, fizičkoj, razvoju govora, prirodno-matematičkim pojmovima, upoznavanju s okolinom, a imaju i školske predmete: srpski, matematiku, svet oko nas i engleski jezik.
vrtic-ana-privatno-predskolsko

Vrtić Ana

Novi Beograd, Antifašističke borbe 12 011 3114241 | 066 335777 | 066 402174 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
CELOKUPAN PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PREDŠKOLSKOJ USTANOVI ANA.
Akreditovana predškolska ustanova Ana bavi se vaspitanjem i obrazovanjem uzrastne dobi od godinu dana do polaska u školu.
U ovom trenutku u Ani boravi i raste 30-oro dece o kojima brine 10-oro zaposlenih pedijatriskih sestara-vaspitača i strukovnih vaspitača, profesor engleskog i francuskog jezika i dipl.kostimograf-predavač likovne i kreativne radionice.
Pored njih, kao stručni saradnici rade i logoped, psiholog, nutricionista, muzički saradnik, kao i stomatolog i fizijatar.
Sa našom diplomom vaši mališani bez pogovora, a sa puno odgovora na sva pitanja moći će da upišu prvi razred.
Rekreativne nastave organizuju se u zimskom ili prolećnom periodu zavisno od vremenskih prilika, u trajanju od 7 dana: Zlatibor ili Divčibare.
Izleti su jednodnevni ili dvodnevni u zavisnosti od udaljenosti mesta koja posećujemo.
Do sada smo posetili: Viminacijum Golubac, Smederevsku tvrđavu, Avalu, Rezervat Prirode Obedska Bara i splavarili smo Dunavom.
vrtic-adaland-privatno-predskolsko

Vrtić Adaland

Novi Beograd, Đorđa Stanojevića 9g 011 6300824 | 064 5965465 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program.
Pripremni predškolski program je deo obaveznog devetogodišnjeg vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru predškolskog vaspitanja i obrazovanja.
Pripremni predškolski program se ostvaruje u skladu sa Opštim osnovama predškolskog obrazovanja i vaspitanja i doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj spremnosti i motivaciji deteta za polazak u školu.
Ciljevi predškolskog vaspitanja i obrazovanja su: Otkrivanje i upoznavanje samoga sebe, Razvijanje odnose i sticanje iskustva i saznanja o drugim ljudima, Saznavaje okolnog sveta i razvijanje načina delovanja na svet - dete upoznaje i otkriva svojstva i odlike, predmeta i pojava na osnovu sopstvene aktivnosti.
U godini pred polazak u školu zadaci vaspitno obrazovnog rada su: Podsticanje osamostaljivanja deteta, Jačanje socio emocionalne kompetencije, Pružanje podrške saznajnom razvoju, Negovanje radoznalosti, Podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti, Pružanje podrške fizičkom razvoju.
deciji-vrtic-beli-zeka-privatno-predskolsko

Dečiji Vrtić Beli Zeka

Beograd, Vranić, Hadži Milentijeva 33 011 3086117 | 060 4095346 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Vodeći računa o potrebama dece sredina za učenje u predškolskoj ustanovi Beli Zeka planirana je i priređena tako da podstiče dečju inicijativu, aktivnu manipulaciju sa materijalima i podržava razmenu sa ostalom decom, odraslima i materijalima.
U izboru materijala i opreme, vodi se računa o stepenu dečjeg razvoja i socijalno/kulturnog okruženja.
Prostor predškolske ustanove je podsticajan i usmeren na dete, opremljen materijalima koji podstiču decu da istražuju i ispituju sopstvene mogućnosti i mogućnosti materijala.
Naglasak je stavljen na učenje dece kako nešto da urade a ne na konačni ishod i produkt.
Vaspitači pažljivo posmatraju svako dete kako bi se osiguralo da interakcija sa materijalima bude izazovna i na zadovoljavoljstvo dece.
Razvoj društvenih odnosa i individualnog razvoja odvija se konzistentno unutar podržavajućeg, podsticajnog okruženja u predškolskoj ustanovi.
Radna soba malog deteta ima jasno definisane centre aktivnosti, koji su tako aranžirani da reklamiraju nezavisnost, gaje donošenje odluka i ohrabruju učešće.
vrtic-carobni-kutak-privatno-predskolsko

Vrtić Čarobni kutak

Beograd, Cerak, Kadinjačka 109 011 2511014 | 064 2168830 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Akreditovana predškolska ustanova Čarobni Kutak sprovodi pripremni predškolski program za mališane koji pd naredne školske godine treba da krenu u prvi razred osnovne škole.
Radno vreme predškolske ustanove Čarobni kutak je svakog radnog dana od 7 do 17 časova.
vrtic-bubica-privatno-predskolsko

Vrtić Bubica

Beograd, Zvezdara, Mehmeda Sokolovića 18 011 2405266 | 064 2251874 |
PRIVATNA PREDŠKOLSKA USTANOVA.
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BEOGRADU.
Pripremni predškolski program akreditovan od strane Ministarstva prosvete.
Vaspitno–obrazovni rad u predškolskoj ustanovi Bubica vrši se u stimulativnoj i prijatnoj sredini, u dva odvojena prostora povezana unutrašnjim dvorištem, koje je jako prostrano.
Boravak napolju podstiče decu na rekreaciju i omogućava im različite istraživačke i konstruktorske aktivnosti.
Prostorije su svetle, dekorativne, oslikane crtežima bliskim deci i svi zidovi u vrtiću služe kao izložbeni prostor za dečije radove.
Svakodnevna i vrlo produktivna saradnja sa roditeljima, koja se praktikuje u predškolskoj ustanovi Bubica, neophodna je za pravilno vaspitanje i obrazovanje dece, a sve u cilju da se dete oseti voljeno, sposobno i zaštićeno i da se kod njega razviju kreativnost, komunikativnost i samopouzdanje.
vrtic-baby-palace-andjela-privatno-predskolsko

Vrtić Baby Palace Anđela

Beograd, Banovo brdo, Nodilova bb/Pozeška 12 011 2547687
PRIVATNI VRTIĆ U BEOGRADU.
BABY PALACE ANDJELA je vrtić osnovan sad već davne 2003.godine.
Akreditaciju od Ministarstva prosvete dobija medju prvih sedam vrtića u Srbiji takozvanih "sedam veličansvetnih".
Put do postignutog kvaliteta nije bio lak, ali verovali smo u ideju i pravac u kom treba da se razvija Baby Palace Andjela.
Prostor vrtića je stimulativni okvir u kome se sprovode raznovrsni sadržaji.
Baby Palace Andjela od samog osnivanja ima za cilj najviši kvalitet objekata, kako u smislu njihovog izgleda i sadržaja, tako i u smislu organizacije.
Put do postignutog kvaliteta objekata nije bio lak, ali verovali smo u ideju i pravac u kom treba da se razvija Baby Palace Andjela.
vrtic-snupi-i-carli-braun-privatno-predskolsko

Vrtić Snupi i Čarli Braun

Novi Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 90 011 3113003 | 064 6971345 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U PRIVATNOM PREDŠKOLSKOM U BEOGRADU.
Predškolska grupa: „Program za razvoj dečijeg samopoštovanja“.
Već nekoliko godina, decu za školu i život pripremamo kroz igre i aktivnosti NTC programa učenja, za koji smo obučeni i posedujemo licencu za njegovo sprovođenje u našoj ustanovi.
Vaspitno – obrazovni program je pažljivo krojen prema potrebama i mogućnostima same dece.
Grupe za rad su male, od 06 do 15 dece, što daje mogućnost za kvalitetan individualni i rad na nivou cele grupe.
Vaspitno – obrazovni program podrazumeva šest razvojnih metodičkih oblasti: razvoj govora, upoznavanje okoline, razvoj početnih matematičkih pojmova, muzičko, likovno i fizičko vaspitanje.
U našem radu, uvrstili smo i dodatne razvojne programe engleskog jezika, plesa, plivanja i muzičku radionicu.
Prema interesovanjima i potrebama dece, formiraju se grupe za određene oblasti.
Plivanje se realizuje u saradnji sa PK „11 April“, na bazenu OŠ „Laza Kostić“.
vrtic-deciji-osmeh-privatno-predskolsko

Vrtić Dečiji osmeh

Beograd, Surčin, Vojvodjanska 448a 065 2007878 | 066 478278 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNOM PREDŠKOLSKOM U BEOGRADU.
Predškolska ustanova Dečiji osmeh se nalazi u Surčinu.
Predškolska ustanova se nalazi u novom i lepo uređenom prostoru površine 350 metara kvadratnih.
Rad sa decom u predškolskoj ustanovi: Kreativne radionice.
Rad u grupama.
Engleski za decu.
Iskusni i brižni vaspitači.
Rad u prirodi.
Usluge logopeda.
Taekwondo.
Ples.
Balet.
Muzičko.
vrtic-i-igraonica-extreme-kids-privatno-predskolsko

Vrtić i igraonica Extreme kids

Beograd, Stari Grad, Venizelosova 21 011 3230202 | 063 3230202 |
PREDŠKOLSKI PROGRAM.
Pripremni predškolski program je deo obaveznog programa vaspitanja i obrazovanja i ostvaruje se u okviru Osnova programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja godinu dana pred polazak u školu.
Cilj vaspitno-obrazovnog rada u okviru pripremnog predškolskog programa je da doprinese: celovitom razvoju deteta, razvoju sposobnosti, proširenju iskustva, bogaćenju saznanja o sebi, drugima i svetu oko sebe.
Pripremni predškolski program doprinosi fizičkoj, socijalnoj, emocionalnoj i intelektualnoj gotovosti i motivaciji deteta za polazak u školu.
Zadaci vaspitno -obrazovnog rada su: razvoj samostalnosti, fizički razvoj, socio-emocionalni razvoj, saznajni razvoj, negovanje radoznalosti, podsticanje kreativnosti i uvažavanje individualnosti, razvoj samopouzdanja.
U ostvarivanju pripremnog predškolskog programa akcenat se stavlja na kvalitet rada sa decom sa ciljem da se kod dece podstakne zainteresovanost, radost i spremnost na nove izazove, iskustva i znanja.
Oblasti putem kojih se ostvaruje pripremno predškolski program su: Razvoj matemačkih pojmova (prostorna i vremenska orijentacija, poređenje i procenjivanje, geometrijski oblici i tela, linije, skupovi).
Razvoj govora ( bogaćenje dečijeg rečnika i negovanje gramatički pravilnog govora, verbalno i neverbalno izražavanje, komunikacija, govorno stvaralaštvo).
Početno opismenjavanje (elementarno čitanje i elementarno pisanje).
Upoznavanje prirodne i društvene sredine (živa i neživa priroda,čovek kao društveno biće, rad ljudi, zaštita životne sredine, saobraćajno vaspitanje).
Muzičko vaspitanje (slušanje muzike i pokret uz muziku, pevanje, sviranje).
Likovno vaspitanje (crtanje, slikanje, plastično oblikovanje i estetsko doživljavanje i procenjivanje).
Telesno vaspitanje (fizički razvoj, jačanje zdravlja i održavanje higijene).
decija-kuca-montesori-vrtic-privatno-predskolsko

Dečija kuća Montesori vrtić

Beograd, Palilula, Kneza Danila 45 011 3341130 | 060 6286944 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BEOGRAD.
Jedinstveni pristup obrazovanju Marije Montesori je izrastao od jedne predškolske ustanove do svedski prihvaćene pedagoške metode za samo 20 godina.
Od 2013-te godine, u svetska zajednica Montesori obrazovanih ustanova bogatija je za još jedan Montesori vrtić, DEČIJA KUĆA LJUBAV, VERA I NADA, koji je počeo sa radom u Beogradu marta 2013-te godine.
privatni-vrtic-kamicak-i-drugari-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Kamičak i drugari

Novi Beograd, Nehruova 76 060 0512969
PRIVATNO PREDŠKOLSKO NA NOVOM BEOGRADU. PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM ZA BUDUĆE OSNOVCE.
privatni-vrtic-dediks-privatno-predskolsko

Privatni vrtić Dediks

Beograd, Borča, Kikindska 9 011 3322175
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM U BORČI.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO BORČA.
Cilj PPP-a je da se deci omogući okruženje u kojem će razvijati sve svoje potencijale, zadovoljiti svoja interesovanja, sticati znanja, iskustva, razvijati veštine i sticati navike potrebne za polazak u školu.
Posebna pažnja poklanja se sredini za učenje i razvoj koja je prilagođena psihofizičkim osobinama deteta i usmerena na razvijanje telesnih, emocionalnih, socijalnih i saznajnih potencijala uz podsticanje komunikacionih veština potrebnih za nove oblike učenja.
decija-kuca-vrtic-bubamarica-privatno-predskolsko

Dečija kuća vrtić Bubamarica

Beograd, Bežanijska Kosa, Trajka Rajkovića 4 011 4051524 | 060 5301589 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM.
PRIVATNO PREDŠKOLSKO.
Predškolska grupa (6-7).
Vaspitno-obrazovni rad u godini pred polazak u školu je deo obaveznog devetogodišnjeg obrazovanja i vaspitanja.
Pripremni predškolski program zasniva se na Pravilniku o opštim osnovama predškolskog programa.
vrtic-vilin-vrt-privatno-predskolsko

Vrtić Vilin vrt

Beograd, Kanarevo Brdo, Reljkovićeva 3 011 3514980 | 060 3924449 |
PRIVATNO PREDŠKOLSKO KANAREVO BRDO.
Ujedinili smo ono što smo izabrali najpozitivnijim iskustvom, pa su naši vaspitači posebni ljudi sa velikim iskustvom u radu sa decom. Brižljivo odabran tim čine: kvalifikovani vaspitači, medicinske sestre vaspitači, pedijatrijske sestre, pedagog, logoped, pedijatar, nastavnici.
vrtic-eko-bajka-predskolska-ustanova-privatno-predskolsko

Vrtić Eko bajka predškolska ustanova

Beograd, Voždovac, Braće Jerković 119a 011 3980244 | 011 3095595 | 011 3095185 |
PRIPREMNI PREDŠKOLSKI PROGRAM NA VOŽDOVCU.
PRIVATNO PREDKOLSKO U BEOGRADU.
Planom i programom rada obuhvaćen je celokupan psiho- fizički razvoj dece, a naš stručan i pažljivo odabran kadar zalaže se za kvalitetan vaspitno-obrazovni rad u malim grupama, kroz individualizovan pristup detetu.
Mi propagiramo zdravo odrastanje u skladu sa prirodom deteta i trudimo se da deca uče kroz igru i što više borave na vazduhu uz fizičku aktivnost, sport i zabavu.
Naš cilj je da deci obezbedimo srećno i bezbrižno detinjstvo, pripremimo ih za dalje školovanje, a u isto vreme im pomognemo da razviju svoj potencijal kako bi izrasli u samostalne i sposobne ljude.
Kod nas vlada prijatna i topla atmosfera, a prostor je ispunjen smehom.
Zato, dodjite da uživamo u odrastanju, jer kod nas je kao u bajci!
LOKACIJE
Privatno predškolsko Srbija:
Privatno predškolsko Čačak
Privatno predškolsko Futog
Privatno predškolsko Kragujevac
Privatno predškolsko Kraljevo
Privatno predškolsko Kruševac
Privatno predškolsko Loznica
Privatno predškolsko Niš
Privatno predškolsko Novi Sad
Privatno predškolsko Pančevo
Privatno predškolsko Paraćin
Privatno predškolsko Sombor
Privatno predškolsko Sremska Mitrovica
Privatno predškolsko Subotica
Privatno predškolsko Valjevo
Privatno predškolsko Zrenjanin
Privatno predškolsko-2
Privatno predškolsko nudi pripremni predškolski program. U privatnoj predškolskoj ustanovi deca uzrasta 5 do 6 godina pripremaju se za polazak u školu. Pripremni predškolski program u privatnom predškolskom traje godinu dana i odvija se u školskoj godini pred polazak u prvi razred. U privatnom predškolskom vaspitači rade sa decom, tako što ih kroz odabrani pripremni predškolski program polako uvode u sve što ih očekuje kad pođu u školu. U privatnom predškolskom deca kao i usvim drugim akreditovanim predškolskim ustanovama uče grafomotoriku, pripremu za pisanje i uče kako izgledaju slova azbuke. Deca u privatnom predškolskom ne uče da pišu i čitaju pošto se to po plnu uči u prvom razredu. Međutim, krou grafomotiriku, deca uvežbavaju fine pokrete šake i prstiju ispisujući u sveskama različite oblike, vodeći računa da zadati oblik što bolje ponove, ne prelazeći linije. Tako dete u privatnom predškolskom uvežbava svoju ruku za kasnije kad će u školi umesto oblika pisati slova i brojeve. Deca u privatnom predškolskom dobijaju i domaće zadatke. Naravno, to su kratki izabavni zadaci, a cilj ovih zadataka je da dete pre svega usvoji pojam domaćeg zadatka, da nauči šta znači ispunjavati obaveze i da uči da stiče odgovornost prema učenju. Domaći zadaci za predškolce mogu biti na primer da oboje neku stranicu u knjizi, ili da zalepe sličice koje prate priču koju su tog dana učili. U privatnom predškolskom deca uče kako slova azbuke izgledaju, ali još nisu u obavezi da nauče da ih pišu. Deca u privatnom predškolskom takođe uče i brojeve do 10, dane u nedelji, mesece u godini, uče da opisuju svet oko sebe u meri primerenoj njihovom uzrastu i vežbaju usmeno izražavanje kroz pričanje priča i prepričavanje tekstova tekstova koje im čitaju vaspitači. Roditelji, ne bojte se, u privatnom predškolskom deca ne uče non-stop! Deca se u privatnom pretškolskom mnogo druže i igraju sa vaspitačima i samostalno. Ali i učenje u predškolskom oni doživljavaju kao igru. Odaberite najbolju privatnu predškolsku ustanovu za Vaše dete jer će tu dete kroz igru i učenje stvoriti pozitivan stav prema školi i jedva će čekati da postane đak prvak.Pripremni predškolski program usmerava, podstiče razvoj deteta i omogućava lakši i uspešniji početak škole. Pravo deteta je da pohađa pripremni predškolski program, a dužnost i zakonska obaveza roditelja je da dete upiše na vreme i da mu omogući da redovno pohađa program. Za vaše dete je važno da u godini pred polazak u osnovnu školu pođe na vreme, od 1. septembra, u obavezan pripremni predškolski program i da ga pohađa redovno. Da li će to biti državna ustanova ili privatna, na Vama je da donesete odluku. Privatni predškolski program ima dosta prednosti, ali jedna od najvžnijih je upravo rad u malim grupama. Kada vaspitačica ima mali broj predškolaca u grupi, ima dovoljno vremena da svakome posveti pažnju, dovoljno se posveti svakom detetu i pravilno usmeri na propuste i potrebe budućeg đaka prvaka.
Back to Top